Społeczność Komorowa od lat zabiegała o renowację Alei Marii Dąbrowskiej w sposób, który zachował by jej charakter. Niebawem tak się stanie. Dziś, Starosta Maksym Gołoś podpisał umowę z SARP na przeprowadzenie konkursu architektonicznego, który wyłoni projekt aranżacji przestrzeni Alei.

Wraz z początkiem roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące usuwania drzew i krzewów. Coraz częściej zdarzają się sytuacje niekontrolowanej wycinki zieleni, nawet na tzw. obszarach chronionych. Warto dokładnie sprawdzić przepisy, zanim pochopnie podejmiemy decyzję o usunięciu jakiegoś drzewa.

Informujemy, że 9 września br. rozpoczął się proces konsultacji publicznych wraz z przeprowadzeniem procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu utrzymania wód obejmującego obszar Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Starosta Pruszkowski informuje, że na terenie Powiatu Pruszkowskiego działa Polski Związek Wędkarski zrzeszający 1499 pełnoletnich członków w dwóch kołach PZW.

Agencja Rynku Rolnego zaprasza do składania projektów na działania realizowane w sezonie 2013/2014 w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich”.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145) nakłada w art. 120 ust. 1 na dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej obowiązek opracowania warunków korzystania z wód zlewni. Zgodnie z art. 120 ust. 1 ustawy Prawo wodne są one ustalane w drodze aktu prawa miejscowego i publikowane we właściwych, pod względem terytorialnym, dziennikach urzędowych województw. Zlewnie, dla których opracowywane są warunki korzystania z wód wskazane są w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

Starosta Pruszkowski informuje, że na terenie Powiatu Pruszkowskiego działa Polski Związek Wędkarski zrzeszający 1633 pełnoletnich członków w dwóch kołach PZW. Są to niżej wymienione koła wędkarskie, uprawnione do przeprowadzenia egzaminów na kartę wędkarską:

Pod takim hasłem, tradycyjnie, w trzeci weekend września, tj. w dniach 14, 15 i 16, rusza tegoroczna akcja „Sprzątanie świata – Polska” koordynowana i organizowana przez Fundację Nasza Ziemia i Fundację „Sprzątanie Świata – Polska”.

Godzina dla Ziemi

29.03.2012

Starostwo Powiatowe w Pruszkowie przyłącza się do ogólnoświatowej akcji „Godzina dla Ziemi”, podczas której 31 marca 2012 r., w sobotę o godzinie 20:30, zgasną światła zarówno w instytucjach publicznych, jak i w prywatnych domach.

W dniach od 9 do 23 września 2011 r., na terenie województwa mazowieckiego, przeprowadzona zostanie akcja szczepienia lisów przeciw wściekliźnie. Przynęty
z zawartością szczepionki koloru brunatno-zielonego, o zapachu rybnym, będą zrzucane z samolotu na tereny kompleksów leśnych, łąk i pól, z pominięciem akwenów wodnych, dróg oraz obszarów zabudowanych.

Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski zaprasza szkoły, gminy, organizacje społeczne, osoby prywatne, przedsiębiorstwa oraz pozostałe instytucje do wzięcia udziału w akcji „Sprzątanie świata”. W tym roku akcja organizowana jest w dniach 16, 17 i 18 września, a hasłem przewodnim „Lasy to życie – chrońmy je”.