Zdzisław Sipiera Starosta Pruszkowski i Robert Radziwonka Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie zapraszają absolwentów, osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy z terenu naszego powiatu, w tym w szczególności osoby niepełnosprawne na IV Powiatowe Targi Pracy.

Zdzisław Sipiera Starosta Pruszkowski i Jan Starzyński Prezydent Pruszkowa oraz Muzeum Dulag 121 i Biuro Promocji i Kultury miasta Pruszkowa serdecznie zapraszają mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego na uroczystości związane z obchodami „Dnia Pamięci Więźniów Obozu Dulag 121 i niosących im pomoc”, które rozpoczną się w piątek, 25 września na terenie dawnego obozu Dulag 121 pod pomnikiem „Tędy Przeszła Warszawa”.

W związku z budową kanału deszczowego w ul. Warsztatowej, od 22 września do 5 października nastąpi jej zamknięcie na odcinku od ul. Brzezińskiego do Długiej. Objazdy zostały wyznaczone wg. wyżej załączonego schematu.

XII sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się 29 września br. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

19 września w Nadarzynie w Parku Poniatowskiego, w ramach ogólnopolskiego programu „Katyń…ocalić od zapomnienia”, odbyły się uroczystości sadzenia Dębów Pamięci, oraz odsłonięcia i poświęcenia tablic ku czci Zdzisława Krupkowskiego i Bronisława Pobożego – dwóch mieszkańców Nadarzyna, którzy byli ofiarami zbrodni katyńskiej.

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego przyjął projekt Programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016, który określa cele i zakres współpracy, jej zasady i formy, wskazuje priorytetowe zadania publiczne w powiecie pruszkowskim, ustanawia sposoby realizacji Programu, okres jego trwania; określa też wysokość środków finansowych, przeznaczonych na jego realizację, sposoby kontrolowania realizacji, powoływanie komisji konkursowych, opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert, a także sposób ich działania.

10 września, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie odbyło się niecodzienne spotkanie Zdzisława Sipiery Starosty Pruszkowskiego, Zarządu Powiatu oraz naczelników starostwa z 30 osobową grupą studentów ze szwajcarskich uczelni z Zurychu i Lucerny.

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że od 15 do 25 września br. przeprowadzi m.in. na terenie naszego powiatu akcję szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących. Szczepionka zrzucana będzie z samolotów na lasy, pola i łąki województwa. Nie wolno dotykać preparatu – ten z zapachem człowieka nie zostanie podjęty przez zwierzęta. Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki psy należy prowadzać na smyczy, a koty trzymać w zamkniętych pomieszczeniach.

Coraz więcej mieszkańców i przedsiębiorców oczekuje szybszego załatwiania wymaganych pozwoleń i dokumentów drogą elektroniczną oraz łatwego i powszechnego dostępu do aktualnej i szczegółowej informacji o terenie. Chcąc kontynuować działania w tym zakresie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie przygotował ankietę badania potrzeb mieszkańców.

Informujemy, że 5 września br. w godzinach od 11:00 do 15:00 na ul. Staszica w Pruszkowie mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym, w związku z organizacją obchodów Powiatowego Dnia Strażaka oraz nadania sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie.

W związku z przebudową wiaduktu w Al. Tysiąclecia w Piastowie informujemy, że ze względu na prowadzone prace remontowe prowadzone w nocy z 4 na 5 września br. w godzinach 23:30-5:30, przejazd przez wiadukt autobusów nie będzie możliwy. Ograniczenie w ruchu innych pojazdów będzie obowiązywało w godzinach 22:00 – 7:00.

Zdzisław Sipiera Starosta Pruszkowski i Małgorzata Bojanowska Dyrektor Muzeum Dulag 121 zapraszają do udziału w kolejnym spotkaniu z cyklu Karty Historii. Tym razem będzie ono poświęcone historii jednego z powstańców, Stanisława Jarzyny, którego wojenne losy związały także z Pruszkowem. Spotkanie odbędzie się 12 września 2015 roku o godzinie 14. 00 w siedzibie Muzeum Dulag 121.