19 września w Nadarzynie w Parku Poniatowskiego, w ramach ogólnopolskiego programu „Katyń…ocalić od zapomnienia”, odbyły się uroczystości sadzenia Dębów Pamięci, oraz odsłonięcia i poświęcenia tablic ku czci Zdzisława Krupkowskiego i Bronisława Pobożego – dwóch mieszkańców Nadarzyna, którzy byli ofiarami zbrodni katyńskiej.

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego przyjął projekt Programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016, który określa cele i zakres współpracy, jej zasady i formy, wskazuje priorytetowe zadania publiczne w powiecie pruszkowskim, ustanawia sposoby realizacji Programu, okres jego trwania; określa też wysokość środków finansowych, przeznaczonych na jego realizację, sposoby kontrolowania realizacji, powoływanie komisji konkursowych, opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert, a także sposób ich działania.

10 września, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie odbyło się niecodzienne spotkanie Zdzisława Sipiery Starosty Pruszkowskiego, Zarządu Powiatu oraz naczelników starostwa z 30 osobową grupą studentów ze szwajcarskich uczelni z Zurychu i Lucerny.

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że od 15 do 25 września br. przeprowadzi m.in. na terenie naszego powiatu akcję szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących. Szczepionka zrzucana będzie z samolotów na lasy, pola i łąki województwa. Nie wolno dotykać preparatu – ten z zapachem człowieka nie zostanie podjęty przez zwierzęta. Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki psy należy prowadzać na smyczy, a koty trzymać w zamkniętych pomieszczeniach.

Coraz więcej mieszkańców i przedsiębiorców oczekuje szybszego załatwiania wymaganych pozwoleń i dokumentów drogą elektroniczną oraz łatwego i powszechnego dostępu do aktualnej i szczegółowej informacji o terenie. Chcąc kontynuować działania w tym zakresie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie przygotował ankietę badania potrzeb mieszkańców.

Informujemy, że 5 września br. w godzinach od 11:00 do 15:00 na ul. Staszica w Pruszkowie mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym, w związku z organizacją obchodów Powiatowego Dnia Strażaka oraz nadania sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie.

W związku z przebudową wiaduktu w Al. Tysiąclecia w Piastowie informujemy, że ze względu na prowadzone prace remontowe prowadzone w nocy z 4 na 5 września br. w godzinach 23:30-5:30, przejazd przez wiadukt autobusów nie będzie możliwy. Ograniczenie w ruchu innych pojazdów będzie obowiązywało w godzinach 22:00 – 7:00.

Zdzisław Sipiera Starosta Pruszkowski i Małgorzata Bojanowska Dyrektor Muzeum Dulag 121 zapraszają do udziału w kolejnym spotkaniu z cyklu Karty Historii. Tym razem będzie ono poświęcone historii jednego z powstańców, Stanisława Jarzyny, którego wojenne losy związały także z Pruszkowem. Spotkanie odbędzie się 12 września 2015 roku o godzinie 14. 00 w siedzibie Muzeum Dulag 121.

Zdzisław Sipiera Starosta Pruszkowski oraz Danuta Parys Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury serdecznie zapraszają 5 września na godz. 17.00, do sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie przy ul. Kościuszki 41, na publiczne czytanie wybranych fragmentów powieści „Lalka” Bolesława Prusa. Impreza odbywa pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej.

WITAJ SZKOŁO

31.08.2015

Podręczniki, zeszyty, ubrania, kursy językowe i zajęcia pozalekcyjne – lista spraw, o które muszą zadbać rodzice, zanim rozpocznie się rok szkolny, przyprawia o zawrót głowy. Przed pierwszym dzwonkiem UOKiK przypomina konsumentom o ich prawach.

Od 13 sierpnia do 11 września br. Agencja Rynku Rolnego przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie w formie rozłożenia na nieoprocentowane raty opłaty za przekroczenie indywidualnych kwot mlecznych w roku kwotowym 2014/2015.

Andrzej Duda Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej skierował list do uczestników Dożynek Powiatowo-Gminnych w Brwinowie, które odbyły się w niedzielę 23 sierpnia. List został odczytany w trakcie uroczystości przez Magdalenę Beyer Radną Powiatu Pruszkowskiego.