Ogłoszenie

16.10.2015

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Ogłoszenie

16.10.2015

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Ogłoszenie

16.10.2015

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w czwartek, 15 października, o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30, IV p. Na spotkaniu omawiany będzie projekt rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.

Uchwała w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, dotyczącego rekonstrukcji lub inscenizacji historycznych walk z okresu I lub II wojny światowej, prowadzonych na terenie powiatu pruszkowskiego lub powiatów ościennych.

Ogłoszenie

09.10.2015

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Ogłoszenie

09.10.2015

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Zapraszamy przedsiębiorców, właścicieli oraz przedstawicieli kadry kierowniczej przedsiębiorstw prywatnych z terenu powiatu pruszkowskiego na konferencję pod patronatem Starosty Pruszkowskiego pt. „Szanse i wyzwania polskiego biznesu”. Konferencja odbędzie się 14 października br. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszkowie w sali konferencyjnej na 4. piętrze.

W piątek, 25 września na terenie dawnego obozu Dulag 121 pod pomnikiem „Tędy Przeszła Warszawa” odbyły się obchody „Dnia Pamięci Więźniów Obozu Dulag 121 i niosących im pomoc”. Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z uroczystości oraz do zapoznania się z listem Andrzeja Dudy Prezydenta RP (List)

Zdzisław Sipiera Starosta Pruszkowski i Robert Radziwonka Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie zapraszają absolwentów, osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy z terenu naszego powiatu, w tym w szczególności osoby niepełnosprawne na IV Powiatowe Targi Pracy.