Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty złożonej na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pod nazwą „Wykonanie rekonstrukcji, inscenizacji bądź happeningu ulicznego nawiązującego tematycznie do wydarzeń związanych z wprowadzeniem stanu wojennego 13 grudnia 1981 r.”

XV sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się 24 listopada 2015 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

XIV Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego, odbędzie się 4 listopada 2015 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Zdzisław Sipiera Starosta Pruszkowski oraz Maksym Gołoś Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego zapraszają na obchody Święta Niepodległości w Powiecie Pruszkowskim.

Od 2 do 26 listopada planowana jest przebudową ul. POW w Pruszkowie. W zakres prac wchodzić będzie sfrezowanie nawierzchni jezdni oraz wykonanie nowej warstwy wiążącej i ścieralnej, a także wymiana nawierzchni chodników i zjazdów. Prace prowadzone będą połówkami jezdni aby zminimalizować utrudnienia w ruchu.

W związku z budową Wydziału Obsługi Mieszkańców w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przepraszamy wszystkich interesantów, a w szczególności osoby załatwiające formalności w Wydziale Architektury, za niedogodności wynikające z prac budowlanych i hałasu, który im towarzyszy.

Informujemy, że od 28 października nastąpi zamknięcie dla ruchu ul. Sadowej w Pruszkowie. Tego dnia rozpocznie się remont nawierzchni, która została uszkodzona w trakcie naprawy kanalizacji sanitarnej na skrzyżowaniu ul. Sadowej z ul. Kaczanowskiego. Możliwy będzie dojazd od ul. Partyzantów do ul.Kaczanowskiego i od ul. Dolnej do ul. Kaczanowskiego.

Ogłoszenie

22.10.2015

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Ogłoszenie

22.10.2015

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

XIII Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego, odbędzie się 27 października 2015 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).