Zapraszamy przedsiębiorców, właścicieli oraz przedstawicieli kadry kierowniczej przedsiębiorstw prywatnych z terenu powiatu pruszkowskiego na konferencję pod patronatem Starosty Pruszkowskiego pt. „Szanse i wyzwania polskiego biznesu”. Konferencja odbędzie się 14 października br. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszkowie w sali konferencyjnej na 4. piętrze.

W piątek, 25 września na terenie dawnego obozu Dulag 121 pod pomnikiem „Tędy Przeszła Warszawa” odbyły się obchody „Dnia Pamięci Więźniów Obozu Dulag 121 i niosących im pomoc”. Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z uroczystości oraz do zapoznania się z listem Andrzeja Dudy Prezydenta RP (List)

Zdzisław Sipiera Starosta Pruszkowski i Robert Radziwonka Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie zapraszają absolwentów, osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy z terenu naszego powiatu, w tym w szczególności osoby niepełnosprawne na IV Powiatowe Targi Pracy.

Zdzisław Sipiera Starosta Pruszkowski i Jan Starzyński Prezydent Pruszkowa oraz Muzeum Dulag 121 i Biuro Promocji i Kultury miasta Pruszkowa serdecznie zapraszają mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego na uroczystości związane z obchodami „Dnia Pamięci Więźniów Obozu Dulag 121 i niosących im pomoc”, które rozpoczną się w piątek, 25 września na terenie dawnego obozu Dulag 121 pod pomnikiem „Tędy Przeszła Warszawa”.

W związku z budową kanału deszczowego w ul. Warsztatowej, od 22 września do 5 października nastąpi jej zamknięcie na odcinku od ul. Brzezińskiego do Długiej. Objazdy zostały wyznaczone wg. wyżej załączonego schematu.

XII sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się 29 września br. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

19 września w Nadarzynie w Parku Poniatowskiego, w ramach ogólnopolskiego programu „Katyń…ocalić od zapomnienia”, odbyły się uroczystości sadzenia Dębów Pamięci, oraz odsłonięcia i poświęcenia tablic ku czci Zdzisława Krupkowskiego i Bronisława Pobożego – dwóch mieszkańców Nadarzyna, którzy byli ofiarami zbrodni katyńskiej.

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego przyjął projekt Programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016, który określa cele i zakres współpracy, jej zasady i formy, wskazuje priorytetowe zadania publiczne w powiecie pruszkowskim, ustanawia sposoby realizacji Programu, okres jego trwania; określa też wysokość środków finansowych, przeznaczonych na jego realizację, sposoby kontrolowania realizacji, powoływanie komisji konkursowych, opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert, a także sposób ich działania.

10 września, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie odbyło się niecodzienne spotkanie Zdzisława Sipiery Starosty Pruszkowskiego, Zarządu Powiatu oraz naczelników starostwa z 30 osobową grupą studentów ze szwajcarskich uczelni z Zurychu i Lucerny.

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że od 15 do 25 września br. przeprowadzi m.in. na terenie naszego powiatu akcję szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących. Szczepionka zrzucana będzie z samolotów na lasy, pola i łąki województwa. Nie wolno dotykać preparatu – ten z zapachem człowieka nie zostanie podjęty przez zwierzęta. Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki psy należy prowadzać na smyczy, a koty trzymać w zamkniętych pomieszczeniach.

Coraz więcej mieszkańców i przedsiębiorców oczekuje szybszego załatwiania wymaganych pozwoleń i dokumentów drogą elektroniczną oraz łatwego i powszechnego dostępu do aktualnej i szczegółowej informacji o terenie. Chcąc kontynuować działania w tym zakresie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie przygotował ankietę badania potrzeb mieszkańców.