Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie serdecznie zaprasza osoby, które chcą zostać rodziną zastępczą w tym zawodową lub niezawodową bądź prowadzić rodzinny dom dziecka.

W związku z powołaniem przez Beatę Szydło Premiera Rządu RP Zdzisława Sipiery na stanowisko Wojewody Mazowieckiego i jego rezygnacją z funkcji Starosty Pruszkowskiego, w poniedziałek 14 grudnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie radni wybrali nowego Starostę i Zarząd Powiatu Pruszkowskiego.

XVI Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się 14 grudnia 2015 r. o godz. 18:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Obchody Dnia Pracownika Socjalnego w Powiecie Pruszkowskim odbyły się 23 listopada w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele jednostek pomocy społecznej zarządzanych przez Powiat Pruszkowski. Wśród przybyłych gości obecni byli także Zdzisław Sipiera Starosta Pruszkowski, Krzysztof Rymuza Wicestarosta Pruszkowski oraz Ewa Borodzicz Członek Zarządu Powiatu oraz Elżbieta Szczykutowicz Kierownik Oddziału do Spraw Pomocy Środowiskowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wyboru oferty złożonej na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pod nazwą „Wykonanie rekonstrukcji, inscenizacji bądź happeningu ulicznego nawiązującego tematycznie do wydarzeń związanych z wprowadzeniem stanu wojennego 13 grudnia 1981 r.”

XV sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się 24 listopada 2015 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

XIV Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego, odbędzie się 4 listopada 2015 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Zdzisław Sipiera Starosta Pruszkowski oraz Maksym Gołoś Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego zapraszają na obchody Święta Niepodległości w Powiecie Pruszkowskim.

Od 2 do 26 listopada planowana jest przebudową ul. POW w Pruszkowie. W zakres prac wchodzić będzie sfrezowanie nawierzchni jezdni oraz wykonanie nowej warstwy wiążącej i ścieralnej, a także wymiana nawierzchni chodników i zjazdów. Prace prowadzone będą połówkami jezdni aby zminimalizować utrudnienia w ruchu.

W związku z budową Wydziału Obsługi Mieszkańców w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przepraszamy wszystkich interesantów, a w szczególności osoby załatwiające formalności w Wydziale Architektury, za niedogodności wynikające z prac budowlanych i hałasu, który im towarzyszy.

Informujemy, że od 28 października nastąpi zamknięcie dla ruchu ul. Sadowej w Pruszkowie. Tego dnia rozpocznie się remont nawierzchni, która została uszkodzona w trakcie naprawy kanalizacji sanitarnej na skrzyżowaniu ul. Sadowej z ul. Kaczanowskiego. Możliwy będzie dojazd od ul. Partyzantów do ul.Kaczanowskiego i od ul. Dolnej do ul. Kaczanowskiego.