W dniu 22 grudnia 2009 roku Rada Powiatu Pruszkowskiego podjęła uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego.

W dniu 8 grudnia br. w hotelu Venecia Palace pod Michałowicami odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu pn. „Powiat Pruszkowski Szansą Twojego Rozwoju” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

4 grudnia br. Zespół Szkół nr 1 w Pruszkowie, znany pod tradycyjna nazwą „Budowlanki”, obchodził jubileusz 45-lecia założenia szkoły. Uroczystość stała się okazją do wspólnego spotkania kilku pokoleń uczniów i nauczycieli szkoły, a także jej przyjaciół, partnerów oraz przedstawicieli władz oświatowych i samorządowych.

Z inicjatywy Pani Elżbiety Smolińskiej – Starosty Pruszkowskiego w dniu 1 grudnia 2009 roku odbyła się konferencja pn. „Powiatowa Kampania Antynarkotykowa”. Przedstawiciele lokalnych samorządów, dyrektorzy szkół z terenu powiatu pruszkowskiego, zaproszeni naukowcy oraz przedstawiciele odpowiedzialnych służb, zastanawiali się wspólnie nad możliwościami stworzenia ogólnego frontu w walce z rozprzestrzeniającą się wśród młodzieży modą na zażywanie środków odurzających.

Dzień 21 listopada, to ustawowe święto pracowników socjalnych, ale jest obchodzone jako święto wszystkich pracowników pomocy społecznej.

Powiatowe obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz powiatowych, władze miejskie, kombatanci, służby mundurowe, młodzież z pruszkowskich szkół oraz licznie zebrani mieszkańcy.

Poruszając się samochodami po drogach publicznych: gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych spotykacie Państwo coraz większą ilość reklam. Niektóre z nich ograniczają widoczność, rozpraszają uwagę kierowców, czasami szpecą wygląd naszych dróg, stanowiąc tym samym zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Znaczna część reklam jest umieszczana przy drogach bez stosownego zezwolenia. W związku z powyższym Starosta Pruszkowski przypomina, że umieszczanie reklam w pasie drogowym wymaga zgody jej zarządcy, w przypadku dróg powiatowych-Zarządu Powiatu Pruszkowskiego i jest odpłatne.

Powiat Pruszkowski uzyskał dofinansowanie na przebudowę dróg w gminie Nadarzyn ze środków budżetu państwa. W dniu 30 października br. została opublikowana lista rankingowa projektów zakwalifikowanych do realizacji na 2010 r. w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Na 73 wnioski złożone przez powiaty województwa mazowieckiego tylko 28 projektów zostało zatwierdzonych do realizacji, w tym projekt złożony przez Powiat Pruszkowski pt. Przebudowa drogi powiatowej nr 3106 W (ul. Warszawska i ul. Mszczonowska) w gminie Nadarzyn.

Starosta Pruszkowski ogłasza konkurs ofert na realizację na obszarze Powiatu Pruszkowskiego z dniem 1 stycznia 2010 roku zadania usuwania pojazdów z drogi oraz prowadzenia parkingu strzeżonego, na którym będą umieszczane usunięte pojazdy do czasu uiszczenia opłaty za ich usunięcie i parkowanie, w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym / Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm. /.

"Konsument w sieci"

21.10.2009

Powiatowy konkurs konsumencki dla gimnazjalistów i licealistów Powiatu Pruszkowskiego „Konsument w sieci” wykonaj komiks i wygraj kamerę cyfrową

Starosta Pruszkowski informuje, że osoby fizyczne z terenu Powiatu Pruszkowskiego mogą wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie usuwania odpadów zawierających azbest
ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Trema? Nie myśli się o tremie tylko o tym, żeby wszystko przebiegło dobrze, szybko i bezbłędnie.
Zgromadzeni na sali goście ucichli, kiedy Marcin na gitarze zaczął grać balladę. Otworzyłam uroczystość wierszem K. I. Gałczyńskiego „W życiu to takie proste” – spokojnym, ciepłym, o nauczycielach. Nie pomyliłam się, nie zająknęłam i mam nadzieję, że nie było widać, jak bardzo trzęsły mi się nogi. Pewnie dlatego, że słuchali mnie TACY goście jak: pani Starosta, członkowie Zarządu Powiatu, radni Powiatu Pruszkowskiego, Przedstawiciele Kuratorium i Związków Zawodowych, Dyrektorzy i Nauczyciele szkół publicznych i niepublicznych z terenu powiatu oraz moi koledzy w galowych strojach.

Rok 2009 został przez Sejm RP ogłoszony rokiem Rodzinnej Opieki Zastępczej. Z tej okazji Powiat Pruszkowski organizuje cykl imprez promujących tę jakże szlachetną ideę. 12 października w ramach promocji tematu w SDK przy ul. Hubala 5 odbyła się konferencja „Bezpieczeństwo i Nadzieja – Rodzicielstwo Zastępcze” pod honorowym patronatem Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego i Starosty Powiatu Pruszkowskiego, Elżbiety Smolińskiej.

W sobotę 3. października, w dzień po uroczystym podpisaniu aktu erekcyjnego oraz wmurowaniu kamienia węgielnego pod mające powstać Muzeum Dulagu 121 staraniem starostwa pruszkowskiego został zorganizowany bieg dla uczczenia martyrologii mieszkańców Warszawy i okolicznych miejscowości, których niemieccy okupanci lokowali w obozie przejściowym i stad kierowali do obozów zagłady lub na przymusowe roboty na terenie Rzeszy. Szacuje się, że przez pruszkowski Dulag przeszło ok. 650 tys osób.