Konkurs

08.07.2010

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Egzamin maturalny

08.07.2010

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie na egzaminie maturalnym osiągnęli stuprocentowy wynik zdawalności.

Drużyna piłki koszykowej chłopców z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Pruszkowie będzie reprezentować barwy szkoły oraz Powiatu Pruszkowskiego w „VII Ogólnopolskiej Licealiadzie” w koszykówce
chłopców, która odbędzie się w dniach 15-17 września br. w Gorlicach.

Reprezentacja pruszkowskich brydżystów może pochwalić się ogromnym sukcesem w Mistrzostwach Polski Powiatów w Brydżu Sportowym 2009. W kategorii ogólnopolskiej zajęli szóstą pozycję, natomiast w województwie mazowieckim okazali się niepokonani zdobywając pierwsze miejsce.

Dnia 7 czerwca 2010 r. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Pruszkowie po raz pierwszy obchodzono Dzień Szkoły bez Przemocy. Jest on częścią ogólnopolskiego programu społecznego „Szkoła bez przemocy”, którego celem jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczanie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko. Ambasadorem programu jest lekkoatleta, kulomiot i mistrz olimpijski z Pekinu Tomasz Majewski.

Archiwalne dokumenty, unikalne egzemplarze czasopism z sierpnia 1944 roku, pożółkłe fotografie, pamiątkowe przedmioty z czasów powstania warszawskiego to plon pierwszego dnia zbiórki pamiątek i eksponatów na rzecz powstającego Muzeum Dulag 121, organizowanego wspólnie przez Powiat Pruszkowski i Muzeum Powstania Warszawskiego.

W kwietniu br. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego – Pan Karol Musioł, przesłał na ręce Pani Starosty – Elżbiety Smolińskiej zaproszenie do udziału w piatej ogólnopolskiej edycji realizowanego prze Uniwersytet Jagielloński programu „Poławiacze Pereł”.

Szkolenia

23.06.2010

Wydział Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Pruszkowie wraz Centrum Szkoleń i Ekspertyz Europejskich Sp. z o.o. zaprasza na szkolenia realizowane w ramach PROJEKTU nr PO KL.09.04.00-14-110/09 z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w szkołach, przeciwdziałania terroryzmowi oraz nabycie praktycznych umiejętności w skutecznej komunikacji interpersonalnej „nauczyciel – uczeń”.

Zakończyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Powiat Pruszkowski odnotował najwyższą frekwencję spośród powiatów z całego Mazowsza. W sumie głos oddało 78 647 osób, czyli 66,25 % uprawnionych do głosowania. Wyższą frekwencję odnotowała jedynie Warszawa, gdzie zagłosowało 68,93 % uprawnionych.

Zapraszamy na komedię Moliera „Uczone Białogłowy”.

Apel

14.06.2010

Zbiórka Pamiątek dla nowopowstającego Muzeum Dulagu 121 od 18 czerwca do 1 października 2010r.

W związku z powodzią, która nawiedziła całą Polskę, Rada Powiatu Pruszkowskiego w dniu 26 maja 2010 r. na XXXVI sesji podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 200 000 zł, powiatowi dotkniętemu klęską powodzi, położonemu na terenie Województwa Mazowieckiego. Pieniądze zostaną przekazane z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie odwołuje tryb specjalny wydawania zezwoleń na podstawie art. 56 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DZ.U. Nr 151 poz.1220 ze zm.) na odstrzał bobrów europejskich uszkadzających wały przeciwpowodziowe.