Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski, w dniu 16 lipca br. zorganizowała kolejne spotkanie robocze, na którym przedstawiony został aktualny stan zaawansowania prac przy organizacji Muzeum Dulag 121.

14 lipca br. w południe w obecności Elżbiety Smolińskiej Starosty Pruszkowskiego, Jacka Kozłowskiego Wojewody Mazowieckiego, Radosława Stępnia Wiceministra Infrastruktury oraz przedstawicieli samorządów lokalnych rozpoczęła się budowa pruszkowskiego odcinka autostrady A2 Stryków – Konotopa. Autostrada A2 połączy Warszawę z zachodnią granicą państwa i tym samym z europejskim systemem autostrad i dróg szybkiego ruchu.

Już wkrótce jedna z głównych ulic Pruszkowa, ul. Armii Krajowej będzie miała nową nawierzchnię. Przebudowana zostanie także część chodnika i ścieżki rowerowe.

Konkurs

12.07.2010

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Muzeum Powstania Warszawskiego udzieli wsparcia Powiatowi Pruszkowskiemu przy budowie Muzeum Dulag 121. W dniu 15 czerwca w trakcie sesji powiatowej podpisane zostało porozumienie o współpracy.

Konkurs

08.07.2010

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Egzamin maturalny

08.07.2010

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie na egzaminie maturalnym osiągnęli stuprocentowy wynik zdawalności.

Drużyna piłki koszykowej chłopców z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Pruszkowie będzie reprezentować barwy szkoły oraz Powiatu Pruszkowskiego w „VII Ogólnopolskiej Licealiadzie” w koszykówce
chłopców, która odbędzie się w dniach 15-17 września br. w Gorlicach.

Reprezentacja pruszkowskich brydżystów może pochwalić się ogromnym sukcesem w Mistrzostwach Polski Powiatów w Brydżu Sportowym 2009. W kategorii ogólnopolskiej zajęli szóstą pozycję, natomiast w województwie mazowieckim okazali się niepokonani zdobywając pierwsze miejsce.

Dnia 7 czerwca 2010 r. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Pruszkowie po raz pierwszy obchodzono Dzień Szkoły bez Przemocy. Jest on częścią ogólnopolskiego programu społecznego „Szkoła bez przemocy”, którego celem jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczanie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko. Ambasadorem programu jest lekkoatleta, kulomiot i mistrz olimpijski z Pekinu Tomasz Majewski.

Archiwalne dokumenty, unikalne egzemplarze czasopism z sierpnia 1944 roku, pożółkłe fotografie, pamiątkowe przedmioty z czasów powstania warszawskiego to plon pierwszego dnia zbiórki pamiątek i eksponatów na rzecz powstającego Muzeum Dulag 121, organizowanego wspólnie przez Powiat Pruszkowski i Muzeum Powstania Warszawskiego.

W kwietniu br. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego – Pan Karol Musioł, przesłał na ręce Pani Starosty – Elżbiety Smolińskiej zaproszenie do udziału w piatej ogólnopolskiej edycji realizowanego prze Uniwersytet Jagielloński programu „Poławiacze Pereł”.

Szkolenia

23.06.2010

Wydział Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Pruszkowie wraz Centrum Szkoleń i Ekspertyz Europejskich Sp. z o.o. zaprasza na szkolenia realizowane w ramach PROJEKTU nr PO KL.09.04.00-14-110/09 z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w szkołach, przeciwdziałania terroryzmowi oraz nabycie praktycznych umiejętności w skutecznej komunikacji interpersonalnej „nauczyciel – uczeń”.