Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski oraz Małgorzata Bojanowska Dyrektor Muzeum Dulag 121 zapraszają wszystkich mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego i okolicznych miejscowości do udziału w obchodach 67. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W programie m.in. Gra Terenowa „Tędy przeszła Warszawa”, występy uliczne z piosenkami okupacyjnymi i powstańczymi w wykonaniu kapeli „Kapsel” z Warszawy oraz spotkanie wspomnieniowe „Mój pierwszy dzień Powstania…”.

W piątek 22 lipca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszkowie odbyły się uroczyste obchody Święta Policji. W uroczystościach udział wzięli m.in. Barbara Czaplicka Poseł na Sejm, Pascal Cohade Szef Delegatury Biura ds. Międzynarodowej Współpracy Technicznej Policji (SCTIP) ambasady francuskiej w Polsce, Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski, Agnieszka Kuźmińska Wicestarosta Pruszkowski, Urszula Wojciechowska Przewodnicząca Rady Powiatu Pruszkowskiego oraz Członkowie Zarządu Powiatu, Radni, Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin z terenu Powiatu Pruszkowskiego i wielu innych licznie zgromadzonych gości.

Inwestycje stanowią priorytetowe zadanie dla Zarządu Powiatu Pruszkowskiego. Drogi są modernizowane: kładzione są nowe nawierzchnie, budowane odwodnienia oraz elementy uspokojenia ruchu, a także sygnalizacje świetlne. Dzięki tym inwestycjom poprawia się bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców powiatu, a miejscowości zyskują estetyczny wygląd.

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie od 16 sierpnia wprowadza nową taryfę biletową oraz nowe wzory biletów. Zmienią się ceny wszystkich biletów oprócz Biletu Seniora. Z taryfy wycofane zostaną najmniej popularne rodzaje biletów: 30-dniowe na jedną linię, 7- i 14-dniowe, 90-minutowe oraz jednorazowe międzyszczytowe.

W dniu 13 lipca 2011 r. Zarząd podjął uchwały w sprawie przyznania spółkom wodnym dotacji, ze środków budżetu powiatu w łącznej kwocie 210 tys. zł, przeznaczonej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji.

Weź paragon

08.07.2011

Dnia 8 lipca 2011 roku startuje akcja Ministerstwa Finansów zachęcająca do wydawania oraz przechowywania paragonów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów został jej partnerem. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Pruszkowie przyłącza się do akcji i zachęca do odbierania paragonów od przedsiębiorców. W Biurze Rzecznika dostępne będą również ulotki i materiały informujące o potrzebie posiadania paragonu.

W Powiecie Pruszkowskim swój nowy dom znalazła liczna grupa uchodźców z Czeczenii. To osoby, które z powodów politycznych nie mogą żyć we własnym kraju. Dziś mieszkają w naszym powiecie, pracują tu i współtworzą lokalną społeczność.

Zbliżają się wakacje, na które czekamy czasem przez cały rok. Czas podjąć mądrą decyzję jak je spędzić. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Pruszkowie, do którego zgłaszają się często osoby poszkodowane przez nierzetelnych organizatorów turystyki, podpowie Państwu jak zaoszczędzić sobie wakacyjnych kłopotów.

Powiat otrzymał dodatkowe środki finansowe zgodnie z deklaracją złożoną przez Macieja Pomiernego przedstawiciela PFRON na konferencji „Niepełnosprawność – rozwój, perspektywy, kierunki działań przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ”, która odbyła się 21 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie z inicjatywy Elżbiety Smolińskiej Starosty Pruszkowskiego z udziałem Poseł Alicji Olechowskiej, Marka Kubickiego Burmistrza Piastowa oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

14 czerwca 2011 roku w Zespole Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących w Pruszkowie odbyło się spotkanie uczestników powiatowego konkursu „Bezpieczni uczniowie”, adresowanego do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Pruszkowskiego.

Funkcjonariusze służb publicznych będą doradzać turystom zagranicznym, którzy oczekują pomocy z ich strony. Połączenia z numerów stacjonarnych będą darmowe, a z komórkowych – odpłatne.

W dniach 1-3 czerwca 2011r. w Gorlicach odbyła się VIII Ogólnopolska Licealiada w Koszykówce Chłopców. Rywalizowało 12 najlepszych drużyn szkolnych ze wszystkich województw w Polsce. Mazowsze reprezentowała drużyna Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Pruszkowie, w składzie: Łukasz Bonarek, Michał Potraski, Sławomir Fijałkowski, Konrad Migdalski, Daniel Strojek, Paweł Curyl, Rafał Wierzchowski, Tomasz Woźniakowski, Filip Raciborski, Patryk Antoniewicz. Zawodnicy byli pod opieką trenerów – nauczycieli wychowania fizycznego, Pana Bartłomieja Przelazły i Pana Wojciecha Rogowskiego.

Olimpijska atmosfera zapanowała w czwartek, 2 czerwca w Międzyszkolnym Ośrodku Sportu w Pruszkowie przy ul. Gomulińskiego. Wszystko to za sprawą rozgrywanego w tym dniu Powiatowego Finału XVII Edycji Czwartków Lekkoatletycznych.