Harmonogram dyżurów aptek z terenu Powiatu Pruszkowskiego – w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2011 roku.

Już po raz czwarty wybieramy najlepszy produkt żywnościowy na Mazowszu. Najsmaczniejsze i najzdrowsze wyroby piekarnicze, cukiernicze, wędliny, sery, przetwory owocowe i warzywne, a także miody oraz napoje, mogą stanąć do konkursu o Laur Marszałka.

Serce dla serca

23.12.2010

W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Pruszkowie przy ul. Gomulińskiego 2 z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego i przy pomocy Pani Bożeny Kępkowskiej, w dniu 17 grudnia 2010 roku, już piąty raz, zorganizowane zostało spotkanie opłatkowe dla osób starszych i samotnych z terenu Powiatu Pruszkowskiego.

Śmiech dzieci zagościł w progach Starostwa Powiatowego w Pruszkowie. W dniu 17 grudnia 2010 roku, pod patronatem Elżbiety Smolińskiej Starosty Pruszkowskiego, w sali konferencyjnej odbyło się Świąteczno-Mikołajkowa Zabawa Choinkowa. Gośćmi honorowymi były dzieci z rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz dzieci niepełnosprawne z terenu Powiatu Pruszkowskiego.

Porządek poniedziałkowej świątecznej sesji rady powiatu ograniczył się do powołania składów osobowych, stałych komisji Rady Powiatu Pruszkowskiego. Konieczne uchwały radni podjęli jednogłośnie, ponieważ wybór przewodniczących poszczególnych komisji rady zaplanowany jest na sesję styczniową. Bezpośrednio po zakończeniu obrad rozpoczęło się spotkanie opłatkowe, w trakcie którego wręczone zostały doroczne nagrody dla najlepszych funkcjonariuszy służb mundurowych Powiatu Pruszkowskiego w 2010 roku.

W piątek, 17 grudnia w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury w Pruszkowie mieszczącej się w Pałacyku Sokoła, swoje umiejętności recytatorskie i sceniczne zaprezentowali najlepsi gimnazjaliści oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Pruszkowskiego. Tegoroczny Turniej konkursu recytatorskiego „Fascynacje”, zorganizowany już po raz czternasty, poświecony był twórczości poetyckiej Czesława Milosza.

W dniach 8 i 9 grudnia br. odbyły się ćwiczenia obronne Powiatu Pruszkowskiego. Udział w nich wzięły jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane przez powiat. Celem ćwiczeń było określenie stanu przygotowania kadry kierowniczej i zespołu pracowników jednostek samorządu terytorialnego zobowiązanych do wykonywania zadań operacyjnych oraz zadań związanych z funkcjonowaniem Systemu Stałych Dyżurów.

W trosce o Mieszkańców powiatu, Starosta Pruszkowski utworzyła punkt informacyjno-konsulatacyjny. Znajduje się on w pok. 208 budynku Starostwa Powiatowego w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 i jest dostępny w godzinach pracy urzędu.

Już od 29 listopada można oddawać głosy w II edycji konkursu “Gwiazdy Dobroczynności”. Plebiscyt organizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z tygodnikiem “Newsweek Polska”, jest największą w Polsce, najbardziej medialną kampanią społeczną, promującą zaangażowanie społeczne gwiazd oraz inicjatywy organizacji pozarządowych w Polsce.

Starostwo Powiatowe w Pruszkowie od 15 grudnia br. serdecznie zaprasza mieszkańców Powiatu na lodowisko w Pruszkowie przy ul. Gomulińskiego 4 na terenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Wstęp wolny!!!!!!

W dniu 3 listopada 2010 r. w szkołach ponadgimnazjalnych przeprowadzono próbny egzamin z matematyki. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu egzaminacyjnym uczeń mógł uzyskać maksymalnie 50 punktów. Zdający, którzy uzyskali 15 i więcej punktów egzamin zdali, ponieważ uzyskali co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.