12 lutego br na lodowisku MOS w Pruszkowie odbyły się I Otwarte Zawody Łyżwiarskie. Wzięło w nich udział ponad 50 dziewcząt i chłopców – uczniów szkół podstawowych, którzy rywalizowali na łyżwach krótkich i panczenach.

11 lutego br w hali Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie odbył się Walentynkowy Meeting Sprawnościowy.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. informuje, że w związku z budową skrzyżowania Al. Jerozolimskich róg ulicy Łopuszańskiej (inwestor Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych), od środy (9.03) od godz. 23.00 do czwartku (10.03) do godz. 23.00, nastąpi wyłączenie magistrali wodociągowej w Al. Jerozolimskich, co spowoduje problemy z dostawą wody w Paśmie Pruszkowskim.

W dniu 10 marca 2011 r. o godz. 16.30 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro) odbędzie się V Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego.

Zaproszenie na warsztaty pt. „WSPOMAGANIE UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO W SZKOLE (WYBRANE METODY WSPOMAGAJACE ROZWÓJ DZIECKA)”.

W związku z kolejnym etapem remontu linii kolejowej Warszawa – Łódź i zamknięciem toru dalekobieżnego nr 2 na odcinku Radziwiłłów Mazowiecki – Miedniewice, wystąpią utrudnienia w ruchu pociągów. 1 marca br. Koleje Mazowieckie i Szybka Kolej Miejska wprowadziły zmiany w rozkładach jazdy, które są spowodowane trwającymi pracami modernizacyjnymi.

Elżbieta Smolińska – Starosta Pruszkowski ze względu na konieczność omówienia tematów związanych ze stanem zagrożenia powodziowego i przygotowaniem procedur postępowania w przypadku wystąpienia wypadków drogowych z udziałem zwierząt, zwołała posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Obrady zespołu odbyły się 22 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie.

Od 22 do 28 lutego organizowany jest Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. Inicjatywa ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwami.

Szanowny podatniku!

14.02.2011

Zapraszamy na Dzień Otwarty w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie. Sobota 05.03.2011r. w godzinach 9.00 do 13.00.

Zapraszamy Państwa na cykl audycji „Piątki z podatkami”
w Radio Bogoria (94,5 FM), dotyczące rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010r., prowadzone przez pracowników US w Pruszkowie, US w Grodzisku
Mazowieckim oraz US w Żyrardowie.