12 października w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Pruszkowie, odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystości udział wzięli dyrektorzy, nauczyciele, młodzież ze wszystkich placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski i niepublicznych placówek oświatowych z terenu naszego powiatu, a także Lech Kulesza Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego, Zygmunt Kamiński Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu i Zbigniew Makowski Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego.

OGŁOSZENIE

16.10.2012

Nabór na wolne stanowisko pracy w Referacie Informatyki.

Od 15 do 17 października będzie utrudniony ruch kołowy na ul. Promyka na odcinku od ul. Przejazdowej do ul. Wiśniowej w Pruszkowie. Przyczyną tymczasowych utrudnień jest remont ww. odcinka. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do oznakowania ustawionego na czas robót.

Z 15 na 16 października rozpocznie się remont ulicy Żbikowskiej na odcinku od ul. Domaniewskiej do ul. Promyka w Pruszkowie.

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art . 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”.

W tym roku amatorzy jazzu mogli uczestniczyć aż w 3-ch koncertach. Nową i jak się okazało cieszącą się wielkim zainteresowaniem częścią projektu były warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży.

Dwa lata temu Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących podpisał umowę o współpracy partnerskiej i wymianie młodzieży ze Szkołą Średnią Nr 5 w Zdołbunowie na Ukrainie. Wzajemne poznawanie kultur obu krajów, zacieśnianie więzi między narodami poprzez kontakty bezpośrednie to nie tylko wspaniała przygoda, ale cenna lekcja, podczas której młodzi ludzie uczą się poszanowania różnorodności i tolerancji.

Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski oraz Stowarzyszenie K40 serdecznie zapraszają na Salon Poezji zatytułowany „Pocałunki”, który odbędzie się 14 października 2012 roku o godz. 12.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Pruszkowie, przy ul. Kościuszki 41.

Na terenie Mazowsza mieszka około 40 tysięcy kombatantów, inwalidów wojennych oraz ofiar wojennych represji. Są to weterani m.in. Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Narodowych Sił Zbrojnych, Armii Ludowej, więźniowie obozów hitlerowskich i stalinowskich łagrów, ofiary Holocaustu ich dzieci oraz powstańcy warszawscy. Ze względu na ich wiek oraz wkład w obronę ojczyzny należy im zapewnić godne i przyjazne warunki leczenia. Od 2009 roku w województwie mazowieckim realizowany jest program „Szpitale Przyjazne Kombatantom”.

Rada Powiatu Pruszkowskiego, Uchwałą nr XIX/194/2012 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/107/2011 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego, zmieniła harmonogram dyżurów aptek z terenu Powiatu Pruszkowskiego – w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2012 roku.

Od 24 września do 7 października 2012 r., na terenie województwa mazowieckiego, prowadzona jest akcja szczepienia lisów przeciw wściekliźnie.

Niezwykle atrakcyjny był program „Powiatowych Dni Olimpijczyka”, które odbyły się w ostatni piątek, na terenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie przy ul. Gomulińskiego. Organizatorom i uczestnikom, którzy tłumnie zebrali się na sportowej murawie stadionu, aby uczcić ten wspaniały dzień, dopisała także piękna pogoda.

W niedzielę 23 września, po wakacyjnej przerwie, jak zawsze o godz.12.00, recytacją najpiękniejszych wierszy Antoniego Słonimskiego w wykonaniu znanej polskiej aktorki Marzeny Trybała i aktora Sławomira Hollanda rozpoczął się, kolejny Salon Poezji w Powiecie Pruszkowskim.

20 września, Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski gościła delegację przedstawicieli niemieckiej fundacji Kreisjugendring Esslingen e.V., składającą się z ustępującego szefa organizacji Kurta Spatlinga, nowego szefa struktury Ralpha Riecka oraz pracownika i tłumacza KRJ Pani Marzeny Kazimierczak. Zgodnie z wcześniejszymi oczekiwaniami goście zapoznali się z funkcjonowaniem systemu opieki i pomocy społecznej w kontekście zaopatrzenia w te świadczenia osoby niepełnosprawne.