Muzeum Dulag 121 oraz Młodzieżowy Dom Kultury zapraszają na VII spotkanie z cyklu „Literatura i Historia” zatytułowane „Dwa zegarki Bunina. O Rosji, rewolucji, miłości”, które odbędzie się 15 lutego 2013 r. o godzinie 18.00 w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Kościuszki 41 w Pruszkowie.

10 lutego Powiat Pruszkowski gościł Księdza Arcybiskupa Henryka Hosera, który przewodniczył uroczystej Mszy Świętej, podczas której poświęcono, tak długo oczekiwaną, kaplicę w Szpitalu Powiatowym na Wrzesinie.

XXIII Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się 12 lutego 2013 r. o godz. 16.30 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Uprzejmie zapraszam na XXXIV Sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się w dniu 11 lutego 2014 r. o godz. 16.30 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Ferie na lodowisku

24.01.2013

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Pruszkowa i okolic do korzystania w okresie ferii zimowych z lodowiska. W załączeniu harmonogram pracy lodowiska.

Szanowni Państwo,
Na prośbę Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszkowie, przekazujemy do Państwa wiadomości list otwarty Ministra Finansów, dotyczący możliwości składania deklaracji podatkowych za rok 2012 za pośrednictwem internetu.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2012.145) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), zawiadamia o sporządzeniu projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Od 19 do 26 grudnia Powiat Pruszkowski gościł pięcioosobową grupę Polaków mieszkających na Ukrainie. Zaproszenie jest wynikiem współpracy podjętej przez Elżbietę Smolińską Starostę Pruszkowskiego z Konsulatem Generalnym RP w Sewastopolu na Ukrainie.

Ogłoszenia

20.12.2012

Publikujemy ogłoszenia o wynikach otwartych konkursów ofert.

Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski oraz Stowarzyszenie K40 serdecznie zapraszają na Salon Poezji zatytułowany „Moja kolęda”.

Ogłoszenie

14.12.2012

Ogłoszenie o wynikach konkursu na zadanie pn. „Integracyjne Spotkanie Wigilijne 2012″.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego i okolic na lodowisko przy ul. Gomulińskiego 4 w Pruszkowie.

Szanowni Państwo!

11.12.2012

W związku z udziałem Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie w polskiej edycji eliminacji do Międzynarodowego Konkursu na „Najlepszy Obiekt Sportowy i Rekreacyjny”,
organizowanej przez IAKS International, Międzynarodowy Komitet Olimpijski oraz Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski bardzo serdecznie zapraszamy do głosowania na obiekty sportowe MOS, przy ul. Gomulińskiego 4 w Pruszkowie.