Jeżeli jesteś twórcą, rękodzielnikiem, rzemieślnikiem zaprezentuj swoje wyroby podczas VIII Dożynek Powiatowych 2012 w dniu 26 sierpnia 2012 roku na terenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego ul. Gomulińskiego 4, Pruszków

Paszporty dla dzieci, które nie ukończyły 5 roku życia, wydane po 11 sierpnia, będą ważne przez 5 lat, a nie jak do tej pory przez rok.

Zbliża się kolejna, szósta edycja Jesieni Jazzowej w Mazowszu. W tym roku program dwudniowego festiwalu poszerzony został o warsztaty jazzowe, na które zaprasza dzieci i młodzież z terenu całego Powiatu Pruszkowskiego Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski oraz Adam Fedorowicz pomysłodawca „Jazzu w Mazowszu”.

31 lipca, w przeddzień rozpoczęcia Powstania Warszawskiego, Muzeum Dulag 121 zorganizowało obchody 68. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Program obchodów obejmował złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową w pobliżu Elektrociepłowni, wieczór wspomnień powstańczych oraz wernisaż wystawy czasowej w Muzeum Dulag 121.

Tegoroczne dożynki powiatowe, odbędą się w niedzielę, 26 sierpnia. Już po raz ósmy będziemy mogli uczestniczyć w tym najważniejszym święcie rolników.

27 lipca o godzinie 18.00 zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Literatura i Historia”, zatytułowane „Polak patrzy na wschód”. Naszym gościem będzie Pan Piotr Mitzner, autor tomu poetyckiego pt. „Kropka”, nominowanego do Nagrody Literackiej „Nike” 2012.
Spotkanie pod patronatem Pani Elżbiety Smolińskiej Starosty Pruszkowskiego.

Zbliża się kolejna, szósta edycja Jesieni Jazzowej w Mazowszu. W tym roku program dwudniowego festiwalu poszerzony został o warsztaty jazzowe, na które zaprasza dzieci i młodzież z terenu całego Powiatu Pruszkowskiego Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski oraz Adam Fedorowicz pomysłodawca „Jazzu w Mazowszu”.

W czerwcu br. rozpoczęły się prace modernizacyjne związane z kolejnym etapem przebudowy ul. Rolnej w Kajetanach. W ramach prowadzonych robót zostanie wykonane odwodnienie drogi na odcinku od ul. Rosy do ul. Pontonierskiej. Wykonawca również przebuduje chodniki, powstaną azyle i położona zostanie nowa nawierzchnia na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Pontonierskiej. Dzięki tym działaniom, poprawią się kompleksowo warunki poruszania się po drodze oraz wzrośnie bezpieczeństwo pieszych.

29 czerwca ogłoszono wyniki konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej „Budowy siedziby Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pruszkowie przy ul. Daszyńskiego 6”.

Od 1 lipca wszedł w życie nowy plan ratownictwa, który będzie obowiązywał przez trzy lata. Województwo Mazowieckie podzielono na 6 rejonów operacyjnych ze 127 miejscami wyczekiwania karetek.