Dziś przedstawiono zwycięzcę konkursu na logo Muzeum Dulag 121. Laureatem został Jarosław Leśniewski, grafik freelancer z Międzyrzecza. Laureat zdobył główną nagrodę 5 000 złotych.

Akcja „Pomagamy powodzianom” w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Pruszkowie, ul. Gomulińskiego 2.

Starosta Pruszkowski informuje, że w dniu 27 sierpnia br. o godz. 12.00 zostanie oddane do użytku pięć dni przed planowanym terminem nowe rondo przy skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego, al. Tysiąclecia i ulicy Warszawskiej w Piastowie.

Na budynkach znajdujących się na terenie Powiatu Pruszkowskiego wciąż można dostrzec niebezpieczny dla zdrowia azbest.

Od 23 do 31 sierpnia 2010 r. nastąpi całkowite zamknięcie ulicy Armii Krajowej w Pruszkowie dla ruchu kołowego na odcinku od ul. Lipowej do ul. B. Prusa.

Obwieszczenie

13.08.2010

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie budowy i przebudowy linii kolejowej nr 1.

Od 9 do 23 sierpnia 2010 r. rachmistrze spisowi rozpoczną pierwszy etap Powszechnego Spisu Rolnego 2010. Dokonają obchodu przedspisowego, który ma na celu zapoznanie się rachmistrza z terenem oraz weryfikację istnienia gospodarstwa rolnego oraz danych o gospodarstwie.

11 sierpnia br. zostanie całkowicie zamknięte dla ruchu skrzyżowanie Warszawskiej z Wojska Polskiego wraz z wiaduktem Okulickiego w Piastowie.

W związku ze zmianą Uchwały o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dniu 22.07.2010 r. w siedzibie Starostwa Powiatu Pruszkowskiego odbyło się spotkanie przedstawicieli władz Powiatu z przedstawicielami organizacji pozarządowych, działającymi na terenie naszego Powiatu. Przedmiotem spotkania było uchwalenie „Rocznego programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 r.”.

Sezon urlopowy zachęca do zagranicznych podróży. Na terenie Unii Europejskiej wystarczy nam do tego dowód osobisty, ale do przekroczenia unijnych granic niezbędny jest paszport. Od ubiegłego roku możemy wyrobić paszport na miejscu, za pośrednictwem Terenowego Punktu Paszportowego w Pruszkowie przy ul. Drzymały 19/21.

W niedzielę 1 sierpnia, na terenie Powiatu Pruszkowskiego został rozegrany I etap 67. Tour de Pologne. Wśród wielu osobistości w komitecie honorowym znalazła się również Elżbieta Smolińska, Starosta Pruszkowski.

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza „Regionalny Konkurs Grantowy” w ramach Programu „Równać Szanse 2010” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.