Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski oraz Stowarzyszenie K 40 zapraszają wszystkich mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego na kolejne spotkanie z poezją, które odbędzie się 3 marca 2013 r. o godz.12.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Pruszkowie przy ul. Kościuszki 41.

Od 25 lutego do 2 marca 2013 roku pracownicy Zespołu Ośrodków Wsparcia w Piastowie, będą udzielać bezpłatnych porad ofiarom przestępstw. Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw to inicjatywa mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwami.

W 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie zgodnie z priorytetem VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kontynuuje realizację projektu: „Z podniesioną głową zrób karierę zawodową” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski zaprasza wszystkich mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego do wzięcia udziału w akcji „Dzień Dawcy Szpiku w Pruszkowie”. Organizatorem akcji jest Fundacja DKMS Polska.

Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski oraz Stowarzyszenie K 40 zapraszają wszystkich mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego na zimowe spotkanie z poezją, które odbędzie się 24 lutego 2013 r. o godz.12.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Pruszkowie przy ul. Kościuszki 41.

Muzeum Dulag 121 oraz Młodzieżowy Dom Kultury zapraszają na VII spotkanie z cyklu „Literatura i Historia” zatytułowane „Dwa zegarki Bunina. O Rosji, rewolucji, miłości”, które odbędzie się 15 lutego 2013 r. o godzinie 18.00 w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Kościuszki 41 w Pruszkowie.

10 lutego Powiat Pruszkowski gościł Księdza Arcybiskupa Henryka Hosera, który przewodniczył uroczystej Mszy Świętej, podczas której poświęcono, tak długo oczekiwaną, kaplicę w Szpitalu Powiatowym na Wrzesinie.

XXIII Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się 12 lutego 2013 r. o godz. 16.30 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Uprzejmie zapraszam na XXXIV Sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się w dniu 11 lutego 2014 r. o godz. 16.30 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Ferie na lodowisku

24.01.2013

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Pruszkowa i okolic do korzystania w okresie ferii zimowych z lodowiska. W załączeniu harmonogram pracy lodowiska.

Szanowni Państwo,
Na prośbę Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszkowie, przekazujemy do Państwa wiadomości list otwarty Ministra Finansów, dotyczący możliwości składania deklaracji podatkowych za rok 2012 za pośrednictwem internetu.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2012.145) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), zawiadamia o sporządzeniu projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Od 19 do 26 grudnia Powiat Pruszkowski gościł pięcioosobową grupę Polaków mieszkających na Ukrainie. Zaproszenie jest wynikiem współpracy podjętej przez Elżbietę Smolińską Starostę Pruszkowskiego z Konsulatem Generalnym RP w Sewastopolu na Ukrainie.

Ogłoszenia

20.12.2012

Publikujemy ogłoszenia o wynikach otwartych konkursów ofert.