Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie odwołuje tryb specjalny wydawania zezwoleń na podstawie art. 56 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DZ.U. Nr 151 poz.1220 ze zm.) na odstrzał bobrów europejskich uszkadzających wały przeciwpowodziowe.

Zapraszamy na Powiatowy Dzien Dziecka 30 maja 2010r. o g. 11.00 do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Pruszkowie.

Mazowsze walczy z żywiołem. Potrzebna jest pomoc! W tej chwili najpilniejsze są środki czystości i dezynfekcji, koce, śpiwory, żywnosć i woda pitna.

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszkowie 17 maja 2010 r. odbyło się pierwsze, robocze spotkanie z kombatantami, dotyczące Muzeum Dulag 121.

Turniej jest jedną z form realizacji zadań na rzecz profilaktyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym, a także zadań edukacyjnych związanych
z utrwalaniem wiedzy i umiejętności nabytych przez uczniów podczas realizacji podstawy programowej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uzyskiwania przez uczniów karty rowerowej lub motorowerowej.

MPWiK w m.st. Warszawie S.A. informuje, że w związku z budową skrzyżowania Al. Jerozolimskich róg ulicy Łopuszańskiej (inwestor ZMiD), od poniedziałku (17.05) od godz. 23.00 do czwartku (20.05) do godz. 6.00, nastąpi wyłączenie magistrali wodociągowej w Al. Jerozolimskich, co spowoduje problemy z dostawą wody w Paśmie Pruszkowskim.

We wtorek 27 kwietnia Starostwo Powiatowe w Pruszkowie było w swojej nowej siedzibie gospodarzem konferencji Wojewody Mazowieckiego z samorządowcami centralnego Mazowsza.

Niecodzienne spotkanie miało miejsce we wtorek 20 kwietnia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Drzymały. Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski gościła kilkudziesięcioosobową grupę zuchów z 82 GZ „Leśna Gromada” ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Pruszkowie.

W piątkowy wieczór 24 kwietnia w Piastowskim Domu Kultury odbył się wernisaż wystawy pokonkursowej połączony z ogłoszeniem wyników i rozdaniem nagród Piastowskiego Przeglądu Twórczości Plastycznej „Interpretacje”.

W dniu 22 kwietnia w pruszkowskim Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II odbyła się uroczystość sadzenia Dębów Pamięci dla uczczenia pamięci ofiar zbrodni katyńskiej w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Katyń… ocalić od zapomnienia”.

Dokładnie w południe, 13 kwietnia rozległ się dźwięk strażackich syren, oznajmiający rozpoczęcie uroczystego Apelu dla uczczenia ofiar tragicznego wypadku samolotowego pod Smoleńskiem. Zginęli w nim Prezydent Rzeczypospolitej Lech Kaczyński wraz z towarzyszącą mu małżonką Marią, liczni ministrowie kancelarii prezydenckiej, marszałkowie Senatu i Sejmu, senatorowie, posłowie, członkowie najwyższych władz i urzędów, przedstawiciele duchowieństwa, dowódcy sił zbrojnych kraju.