Ruszyła VIII edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz patronatem artystycznym Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie zapraszają Mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego, chcących stworzyć rodzinę zastępczą, na szkolenia z cyklu „PRIDE Rodzinna Opieka Zastępcza/Adopcja”. Kolejny nabór rozpocznie się 1 lipca 2013r. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia – wrzesień 2013r. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy PCPR Sylwia Wiśniewska i Monika Kuźniewska tel. 738-15-04.

6 czerwca obowiązki Komendanta Powiatowej Policji w Pruszkowie przejął nadkom. Hubert Kowalczewski, który przez minione 5 lat funkcję tę pełnił w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

Z dniem 1 stycznia 2013r. nastąpiła zmiana systemu naliczania opłat z półrocznego na roczny w wyniku wprowadzenia zmian do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), zwanej dalej „Poś”, w art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2012r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012r., poz. 1342).

Dzień Dziecka

05.06.2013

Zabawa, śmiech, buzie otwarte z przejęcia, oklaski, – tak wyglądał dzień dziecka i rodzicielstwa zastępczego oraz finał akcji „Cały Powiat Czyta Dzieciom”, które odbyły się w pierwszą niedzielę czerwca w pruszkowskim Parku Kościuszki.
Organizatorem imprezy była Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski przy aktywnym udziale stowarzyszeń z terenu Powiatu Pruszkowskiego, Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej, policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie oraz sponsorów.

XXVIII Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się 11 czerwca 2013 r. o godz. 16.30 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski serdecznie zaprasza na Powiatowy Dzień Dziecka i Rodzicielstwa Zastępczego, a w szczególności na finał akcji „Cały Powiat Czyta Dzieciom”. Gośćmi specjalnymi finału będą Ewa Telega i Katarzyna Pakosińska, które wraz z finalistami z poszczególnych gmin, przeczytają poezję Juliana Tuwima. Finał odbędzie się 2 czerwca 2013 roku o godz. 11.00 w Młodzieżowym Domu Kultury, w Parku Kościuszki. Następnie po finale o godz. 12.00 odbędą się obchody Powiatowego Dnia Dziecka i Rodzicielstwa Zastępczego.

Kolejne finały gminne międzypokoleniowej zabawy językowej pod hasłem „Cały Powiat Czyta Dzieciom” odbyły się ostatnio w Michałowicach, Piastowie i Pruszkowie. Materię tegorocznej literackiej zabawy stanowiła wierszowana twórczość Juliana Tuwima dla dzieci. Poeta został ogłoszony przez Sejm RP jednym z patronów 2013 roku. Wspólnie z dziećmi poezję czytała Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski, posłowie, włodarze gmin, bibliotekarze oraz znani artyści estradowi, aktorzy i dziennikarze, m.in. Ewa Telega, Halinka Młynkowa, Wiesław Tupaczewski, Marta Kuligowska.

W minioną sobotę, 18 maja cała Europa obchodziła Noc Muzeów. Do tego święta kolejny raz dołączyło Muzeum Dulag 121. Wydarzeniom zorganizowanym przez Muzeum patronowała Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski.

Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się w dniu 21 maja 2013 r. o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

XXVI Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się 21 maja 2013 r. o godz. 16.30 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).