Rada Powiatu Pruszkowskiego przyjęła jednogłośnie uchwałę ustalającą zasady udzielania stypendiów Starosty Pruszkowskiego. Stypendium przeznaczone jest dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski.

„Konsument w sieci” tak brzmiała nazwa konkursu plastycznego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu naszego powiatu zorganizowanego pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Pruszkowskiego przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Tegoroczna edycja konkursu dotyczyła praw klientów sklepów internetowych.

CO DALEJ GIMNAZJALISTO? Liceum czy technikum? To dylemat, przed którym stają obecnie zdolniejsi uczniowie ostatnich klas gimnazjalnych. Rozsądna, chłodna kalkulacja wszystkich „za” i „przeciw” wskazuje na to drugie rozwiązanie.

Serdecznie zapraszamy w dniu 13 marca 2010 roku na Integracyjny Turniej Szermierki o godzinie 12.00 na sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie, ul. Kościuszki 38.

W okresie roztopów oraz w czasie intensywnych opadów atmosferycznych pojawia się z reguły problem prawidłowego funkcjonowania urządzeń melioracyjnych wybudowanych
na terenie powiatu.

Przełom zimy i wiosny to dla uczniów najstarszych klas gimnazjalnych okres intensywnego myślenia o przyszłości. Co dalej? Kim chcę zostać w życiu? Jaką szkołę wybrać, aby zrealizować swoje zamierzenia?

Często bywa, że w wielu życiowych sytuacjach nie potrafimy sobie poradzić przez brak znajomości własnych praw. Jednym z najczęstszych problemów są konfliktowe sytuacje związane z wyegzekwowaniem gwarancji lub rękojmi za wady towaru lub nienależycie wykonaną usługę. W takich sytuacjach możemy zwrócić się o pomoc do powiatowego rzecznika konsumentów. W Powiecie Pruszkowskim mieszkańcom pomaga Michał Wałachowski.

Kosztowna zima

26.01.2010

Tegoroczna zima daje się we znaki nie tylko kierowcom i pieszym, ale również służbom odpowiedzialnym za utrzymanie stanu dróg i ulic. Wyjątkowo obfite opady śniegu i silne mrozy spowodowały, że na poboczach ciągów komunikacyjnych pojawiły się zwały zmrożonego śniegu i lodu utrudniające ruch i parkowanie samochodów.

W Powiatowej Komendzie Policji w Pruszkowie w czwartek 14 stycznia odbyła się uroczystość przekazania policjantom nowego sprzętu ufundowanego przez władze samorządowe. Dzięki systematycznemu samorządowemu wsparciu policjanci naszego powiatu są już całkowicie wyposażeni w nowe radiowozy.

W Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie, od swego zawodowego charakteru zwanym tradycyjnie „Budowlanką”, kończy się pierwszy semestr realizacji projektu pod nazwą „Mobilni zawodowo i gotowi na nowe wyzwania”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a jego celem jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Pastorałka

07.01.2010

Salon Poezji w Łazienkach Królewskich.

W dniu 22 grudnia 2009 roku Rada Powiatu Pruszkowskiego podjęła uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego.