Otwarte 14 grudnia br. Powiatowe Centrum Dialogu Społecznego od samego początku cieszy się bardzo dużym powodzeniem wśród organizacji pozarządowych. W ciągu pierwszego tygodnia w Centrum odbyły się już trzy spotkania wigilijne poszczególnych organizacji pozarządowych, a ich zwieńczeniem w dniu 20 grudnia była wspólna wigilia otwarta dla wszystkich organizacji działających na terenie Powiatu Pruszkowskiego.

W środę 14 grudnia br. Starosta Pruszkowski Maksym Gołoś w asyście licznie zebranych przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu całego powiatu pruszkowskiego, dokonał otwarcia Powiatowego Centrum Dialogu Społecznego – ośrodka, który ma stanowić centrum wspierania aktywności społecznej mieszkańców powiatu.

Ogłoszenie o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie województwa mazowieckiego na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w […]

Rozpoczęła się szósta edycja konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu. Jego celami są przede wszystkim: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienia prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy oraz zachęcanie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontariackiej.

Starostwo Powiatowe w Pruszkowie rozpoczęło konsultacje z organizacjami pozarządowymi na temat programu współpracy w roku 2017. W czerwcu odbyło się spotkanie organizacji z terenu całego powiatu zainteresowanych podjęciem się w przyszłym roku realizacji przedsięwzięć o charakterze ponadgminnym przy wsparciu dotacyjnym ze strony Powiatu.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – w lipcu w ramach naszej powiatowej Akademii Społecznie Aktywnych rusza Wakacyjny Punkt Konsultacyjny dla organizacji pozarządowych i społecznych grup inicjatywnych.

Na wniosek Zarządu Koła PSOUU w Pruszkowie Kapituła Odznaczeń Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym przyznała dla Powiatu Pruszkowskiego Dyplom Honorowy wraz z statuetką – Kulą Doskonałości.

Przedwakacyjne tygodnie tradycyjnie są okresem wytężonych działań dla organizacji pozarządowych. W tym roku szczególnie, z uwagi na udział organizacji w programie „Powiat dla Społecznie Aktywnych” ogłoszonym przez Starostę Pruszkowskiego Maksyma Gołosia. W poniedziałek 20 czerwca w siedzibie Starostwa odbyły się aż dwa spotkania organizacji pozarządowych z terenu Powiatu.

6 czerwca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowe powiatowej Akademii Społecznie Aktywnych. Tym razem tematem szkolenia był „Fundraising dla organizacji pozarządowych”, a 30 uczestniczących w spotkaniu przedstawicieli organizacji z terenu całego powiatu miało okazję zapoznać się z różnorodnymi sposobami zdobywania środków finansowych umożliwiających realizację społecznych działań.

Maksym Gołoś Starosta Pruszkowski serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego na piknik organizacji pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego, który odbędzie się w sobotę 11 czerwca w godz. 11.00 – 15.00 w Parku Kościuszki w Pruszkowie, przy Pałacyku Sokoła.

6 czerwca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbędzie się kolejne spotkanie szkoleniowe powiatowej Akademii Społecznie Aktywnych. Tym razem tematem szkolenia będzie „Fundraising dla organizacji pozarządowych”, a uczestnicy zapoznają się z różnorodnymi sposobami zdobywania środków finansowych umożliwiających realizację społecznych działań. Początek spotkania o godz. 18.00.

W tym dniu uprawomocnią się zmiany nowelizacyjne w Ustawie, która reguluje działalność organizacji społecznych. To właśnie dlatego kolejny temat powiatowej Akademii Społecznie Aktywnych, która spotkała się w Starostwie 16 maja, dotyczył możliwych skutków tych zmian dla społecznych stowarzyszeń i fundacji działających na terenie powiatu pruszkowskiego.

W tym miesiącu wchodzi w życie nowelizacja ustawy o stowarzyszeniach w istotnym zakresie zmieniająca zasady i możliwości funkcjonowania organizacji pozarządowych, a szczególnie właśnie stowarzyszeń.

Maksym Gołoś Starosta Pruszkowski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz społecznych grup nieformalnych z terenu Powiatu Pruszkowskiego na drugie spotkanie powiatowej Akademii Społecznie Aktywnych, które odbędzie się w sobotę 9 kwietnia br. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie ul. Drzymały 30. Tym razem tematem spotkania będzie „Promocja działań organizacji społecznych i pozyskiwanie sojuszników”.

Maksym Gołoś Starosta Pruszkowski wspólnie z Fundacją Toto Animo zapraszają do udziału w obchodach Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu, który jest obchodzony 2 kwietnia.