Na wniosek Zarządu Koła PSOUU w Pruszkowie Kapituła Odznaczeń Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym przyznała dla Powiatu Pruszkowskiego Dyplom Honorowy wraz z statuetką – Kulą Doskonałości.

Przedwakacyjne tygodnie tradycyjnie są okresem wytężonych działań dla organizacji pozarządowych. W tym roku szczególnie, z uwagi na udział organizacji w programie „Powiat dla Społecznie Aktywnych” ogłoszonym przez Starostę Pruszkowskiego Maksyma Gołosia. W poniedziałek 20 czerwca w siedzibie Starostwa odbyły się aż dwa spotkania organizacji pozarządowych z terenu Powiatu.

6 czerwca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowe powiatowej Akademii Społecznie Aktywnych. Tym razem tematem szkolenia był „Fundraising dla organizacji pozarządowych”, a 30 uczestniczących w spotkaniu przedstawicieli organizacji z terenu całego powiatu miało okazję zapoznać się z różnorodnymi sposobami zdobywania środków finansowych umożliwiających realizację społecznych działań.

Maksym Gołoś Starosta Pruszkowski serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego na piknik organizacji pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego, który odbędzie się w sobotę 11 czerwca w godz. 11.00 – 15.00 w Parku Kościuszki w Pruszkowie, przy Pałacyku Sokoła.

6 czerwca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbędzie się kolejne spotkanie szkoleniowe powiatowej Akademii Społecznie Aktywnych. Tym razem tematem szkolenia będzie „Fundraising dla organizacji pozarządowych”, a uczestnicy zapoznają się z różnorodnymi sposobami zdobywania środków finansowych umożliwiających realizację społecznych działań. Początek spotkania o godz. 18.00.

W tym dniu uprawomocnią się zmiany nowelizacyjne w Ustawie, która reguluje działalność organizacji społecznych. To właśnie dlatego kolejny temat powiatowej Akademii Społecznie Aktywnych, która spotkała się w Starostwie 16 maja, dotyczył możliwych skutków tych zmian dla społecznych stowarzyszeń i fundacji działających na terenie powiatu pruszkowskiego.

W tym miesiącu wchodzi w życie nowelizacja ustawy o stowarzyszeniach w istotnym zakresie zmieniająca zasady i możliwości funkcjonowania organizacji pozarządowych, a szczególnie właśnie stowarzyszeń.

Maksym Gołoś Starosta Pruszkowski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz społecznych grup nieformalnych z terenu Powiatu Pruszkowskiego na drugie spotkanie powiatowej Akademii Społecznie Aktywnych, które odbędzie się w sobotę 9 kwietnia br. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie ul. Drzymały 30. Tym razem tematem spotkania będzie „Promocja działań organizacji społecznych i pozyskiwanie sojuszników”.

Maksym Gołoś Starosta Pruszkowski wspólnie z Fundacją Toto Animo zapraszają do udziału w obchodach Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu, który jest obchodzony 2 kwietnia.

W piątek, 18 marca Maksym Gołoś spotkał się na z Krwiodawcami z terenu powiatu w siedzibie Powiatowo – Miejskiego Klubu HDK, która znajduje się w budynku Szpitala Powiatowego w Pruszkowie. Spotkanie stało się okazją do wręczenia członkom HDK pamiątkowych albumów i dyplomów uznania za dokonany akt krwiodawstwa w bilansie życia Honorowych Dawców za odpowiednio oddane litry krwi.

W sobotę 5 marca br. w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie odbył się I Kongres Organizacji Pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego pn. „Powiat dla społecznie aktywnych”. Na zaproszenie Starosty, Maksyma Gołosia prawie 100 przedstawicieli organizacji i ruchów społecznych z terenu całego powiatu dyskutowało nad pomysłami na rozwijanie aktywności społecznej. Zainaugurowano nowy program Starostwa Powiatowego pn. „Powiat Społecznie Aktywny”.

Maksym Gołoś Starosta Pruszkowski serdecznie zaprasza na I Kongres Organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Pruszkowskiego pn. „Powiat dla społecznie aktywnych”, który odbędzie się 5 marca br. w godz. 11.00 – 15.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie ul. Drzymały 30, 4 piętro.

18 lutego Starosta Pruszkowski, Maksym Gołoś spotkał się z przedstawicielami organizacji społecznych – liderami społecznego ruchu obrony drzew przy WKD. Ustalono wspólny plan dalszych działań zmierzających do zmiany przepisów ustawowych, na które powołują się urzędnicy kolejowi motywując wydany przez siebie nakaz wycinki drzew.

Od 2 stycznia 2016 r. w Powiecie Pruszkowskim dostępna będzie nieodpłatna pomoc prawna m.in. dla osób młodych, najbiedniejszych, seniorów, kombatantów i weteranów. Dzięki współpracy z gminami i organizacjami pozarządowymi na terenie powiatu powstaną miejsca, w których bezpłatnej pomocy prawnej udzielać będą radcowie prawni i adwokaci.

Hufiec Pruszków Związku Harcerstwa Polskie rozpoczął kampanię społeczną „Przemoc bez praw do powielania” realizowaną w ramach projektu „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”. Kampania dofinansowana jest ze środków Powiatu Pruszkowskiego. Więcej informacji o inicjatywie ZHP Pruszków można znaleźć na stronie internetowej http://pruszkow.zhp.pl/przemoc/. Zachęcamy też do obejrzenia filmiku promującego kampanię.