Zima 2021

07.12.2020

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Fundację Kraina OZA Zima 2021

Rusza konkurs dotacyjny dla organizacji pozarządowych zaangażowanych w rozwijanie sportu dla osób z niepełnosprawnościami. Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił nabór wniosków do „Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.”. Organizacje pozarządowe zajmujące się rozwijaniem sportu i kultury fizycznej wśród osób z niepełnosprawnościami przystępując do Programu mogą uzyskać pomoc dotacyjną, której celem jest […]

Zachęcamy do udziału w projekcie pn. „Akademia Menadżera MŚP 2 – wsparcie dla mikro, małych i średnich firm z województwa mazowieckiego i lubelskiego+wsparcie antycovidowe dla sektora handlu, odzysku materiałowego surowców, opieki zdrowotnej i pomoc społecznej i gospodarki wodno-kanalizacyjnej i rekultywacji- cała Polska”. Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla […]

Zarządu Powiatu Pruszkowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. Ogłoszenie nieodpłatna pomoc prawna  

Aż 400 milionów złotych przeznaczono na zapewnienie ciągłości działalności artystycznej i utrzymanie miejsc pracy w sektorze kultury. To bardzo oczekiwana przez środowisko artystyczne forma pomocy placówkom kulturalnym, które pandemia COVID-19 dotknęła szczególnie dotkliwie. O pomoc tą mogą się ubiegać zarówno kulturalne placówki samorządowe, jak również organizacje pozarządowe. Do 21 października można będzie składać wnioski o […]

Ogłoszenie o dodatkowym otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych w roku 2020 : Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach Programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”.  Zaproszenie do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością, skierowane jest w tym przypadku także […]

Ogłoszenie o dodatkowym otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych w roku 2020 : Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach Programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”.  Zaproszenie do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością, skierowane jest w tym przypadku także […]

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych zajmujących się opieką nad osobami z niepełnosprawnościami na realizację Programu pn. „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością”. Celem programu jest zapewnienie bezpośredniego wsparcia osobom obciążonym stałą opieką nad osobami z niepełnosprawnościami, przede wszystkim członkom ich rodzin i stałym […]

Ankieta dla NGO

31.08.2020

Starosta Pruszkowski – Krzysztof Rymuza zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do odpowiedzi na zapytanie ankietowe dotyczące projektu rocznego programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z NGO. Zaproszenie Szanowni Państwo, poniżej znajduje się ankieta. Uprzejma prośba o zapoznanie się i odesłanie wypełnionej ankiety na wskazany w niej adres. Zapytanie ankietowe 2020 r. Program 2021

Pandemia koronawirusa i związane z nią ograniczenia kontaktów społecznych w sposób wyraźny zredukowały dotychczasową aktywność i możliwości normalnego funkcjonowania organizacji pozarządowych. Ruszają właśnie interwencyjne działania mające na celu pomoc najbardziej dotkniętym organizacjom. Restrykcyjne przepisy wprowadzone w trosce o ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się wirusa bardzo utrudniły, a w wielu przypadkach wręcz uniemożliwiły normalne funkcjonowanie  organizacjom społecznym. […]

Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych. Zarząd Powiatu Pruszkowskiego ogłasza konkurs dotacyjny dla organizacji. 27 lutego jest świętem wszystkich organizacji i ruchów społecznych – w tym dniu przypada Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych. Z tej okazji wszystkim naszym społecznikom, zaangażowanym w działania stowarzyszeń i fundacji aktywnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego, życzymy wielu sukcesów i osiągnięć w rozwijaniu społecznej […]