INFORMACJA NR 30/2017 O PRACY ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W OKRESIE OD 18 SIERPNIA 2017 ROKU DO 14 WRZEŚNIA 2017 ROKU 200. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 18 SIERPNIA 2017 ROKU Określono założenia budżetowe oraz procedurę opracowania projektu budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2018 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pruszkowskiego na lata 2018 – […]

INFORMACJA NR 28/2017 O PRACY ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W OKRESIE OD 18 MAJA 2017 ROKU DO 08 CZERWCA 2017 ROKU 180. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 18 MAJA 2017 ROKU Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na 2017 rok (Uchwała nr 180/1456/2017). Skierowano pod obrady Rady Powiatu Pruszkowskiego projekt Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego, […]

INFORMACJA NR 27/2017 O PRACY ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W OKRESIE OD 13 KWIETNIA 2017 ROKU DO 11 MAJA 2017 ROKU 174. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 13 KWIETNIA 2017 ROKU Udzielono poręczenia kredytu zaciąganego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie do kwoty 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych 00/100), stanowiącej raty […]