INFORMACJA NR 27/2017 O PRACY ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W OKRESIE OD 13 KWIETNIA 2017 ROKU DO 11 MAJA 2017 ROKU 174. POSIEDZENIE ZARZĄDU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO W DNIU 13 KWIETNIA 2017 ROKU Udzielono poręczenia kredytu zaciąganego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie do kwoty 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych 00/100), stanowiącej raty […]