Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest dla nas bardzo ważna, dlatego podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu budowy wyniesionych przejść dla pieszych w miejscach szczególnie niebezpiecznych. Dzięki zastosowaniu elementów odblaskowych, są dobrze widocznie dla kierowców zarówno w dzień jak i w nocy. Takie przejścia mają za zadanie skutecznie wymusić zmniejszenie prędkości na drodze, tym samym zapewniając bezpieczeństwo […]

Utrzymanie dróg powiatowych to ciągła praca mająca na celu poprawienie komfortu jazdy kierowców oraz przemieszczania się pieszych i rowerzystów. To też działania, które wykonujemy na bieżąco, aby dbać o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu pruszkowskiego.  Aktualnie wykonywane są, bądź będą w najbliższym czasie, prace związane z: Czyszczeniem wpustów deszczowych i studni chłonnych, w następujących lokalizacjach: Pruszków – […]

Ostatnie deszczowe dni pokazują jak ważna na drogach jest prawidłowo funkcjonująca kanalizacja deszczowa. Wczoraj odbył się oficjalny odbiór inwestycji polegającej na przebudowaniu odcinka kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej ul. Warszawskiej w Nadarzynie od wylotu do rz. Zimna Woda do istniejącej studni D3. W odbiorze uczestniczyła Agnieszka Kuźmińska Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego. Przebudowa obejmowała: demontaż […]

W ramach środków rezerwy subwencji ogólnej otrzymamy w tym roku 1 029 580,00 zł (!) na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509W w miejscowości Czubin wraz z budową mostu”. Całkowity koszt inwestycji to prawie 2 miliony złotych. Na realizację tego zadania pomoc finansową dla powiatu pruszkowskiego w kwocie 450 tysięcy złotych zadeklarowała także […]

Jeśli masz nie więcej niż 29 lat, mieszkasz na terenie powiatu pruszkowskiego i nie masz pracy, możesz otrzymać nawet 23 tys.zł dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej ! Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie ogłasza nabór wniosków, w trybie konkursowym, o przyznanie osobie bezrobotnej, zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pruszkowie, dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w […]

Przebudowany zostanie odcinek kanalizacji deszczowej na odcinku od wylotu do rz. Zimna Woda do istniejącej studni D3. Przebudowa obejmuje: demontaż istniejącego kanału deszczowego wraz ze studzienkami, wykonanie nowego kanału deszczowego, przykanalików deszczowych, studzienek kanalizacyjnych, wykonanie żeliwnych wpustów deszczowych. Prace potrwają do 17 czerwca.

Szanowni Państwo, przypominamy, że do 31 maja trwa nabór wniosków o dofinansowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pruszkowie przyznawanych na podstawie art. 15zzc ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Aktualne nabory to: nabór wniosków o dofinansowanie […]

Maszty antenowe

21.05.2020

Od marca 2020 nasze życie uległo nagłej zmianie. Nieoczekiwanie wprowadzone obostrzenia na płaszczyźnie wielu dziedzin życia społecznego  podyktowane wprowadzonym stanem epidemii umiejscowiły nas w nowej rzeczywistości. Do połowy kwietnia przyzwyczajeni byliśmy, że przedsiębiorcy telekomunikacyjni chcąc wybudować stację bazową telefonii komórkowej zobligowani byli w pierwszej kolejności uzyskać zgodę od właściwego organu – starosty, w postaci decyzji […]

Mimo trudnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa Zarząd Powiatu Pruszkowskiego realizuje dwie duże inwestycje na terenie powiatu: rozbudowę Szpitala Powiatowego na Wrzesinie i budowę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy ulicy Wapiennej. Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski i Grzegorz Kamiński Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego odwiedzili teren budowy szpitala – wszystkie prace idą zgodnie z planem. W […]

Od początku obecnej kadencji Zarząd Powiatu Pruszkowskiego aktywnie wspiera wszelkie inicjatywy mające na celu pomoc i wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami. Kluczowe jest takie działanie, które może w przyszłości zapewnić codzienne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie. Działania mające na celu uspołecznianie to także pierwszy krok w kierunku aktywizacji zawodowej i uzyskania względnej samodzielności. Samodzielność […]

Szanowni Mieszkańcy, W każdy wtorek w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie (bądź zdalnie) odbywa się Narada Inwestycyjna, w której biorą udział: Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski, Zdzisława Zielińska Wicestarosta Pruszkowski, Agnieszka Kuźmińska Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego, Grzegorz Kamiński Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego i pracownicy Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Pruszkowie. Na naradzie prezentowane są m.in. […]

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie cały czas udziela wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej. Obecnie realizowany jest: nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy Ponadto realizowane jest wsparcie w postaci: dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą niezatrudniających pracowników; dofinansowania części kosztów wynagrodzeń […]

Podmioty ekonomii społecznej obejmują pięć głównych grup: przedsiębiorstwa społeczne, będące fundamentem ekonomii społecznej; podmioty reintegracyjne, służące reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej; formy te nie będą w żadnym przypadku przedsiębiorstwami społecznymi, ale mogą przygotowywać do prowadzenia lub pracy w przedsiębiorstwie społecznym lub być prowadzone jako usługa na rzecz […]

Pierwszym krokiem do każdej udanej inwestycji jest dobry projekt, dlatego też cieszymy się, że możemy poinformować o współpracy między gminami, a powiatem w tym zakresie: Powiat Pruszkowski udzieli Gminie Miastu Pruszków dofinansowania w kwocie 174 537 zł na opracowanie dokumentacji projektowej do zadania inwestycyjnego „Budowa wiaduktu łączącego ulicę Grunwaldzką z ulicą Warszawską” Gmina Michałowice przekaże […]

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509W i budowa mostu, który położony jest nad rzeką Rokitnicą to inwestycja bardzo potrzebna i wyczekiwana – nie tylko przez mieszkańców wsi Czubin w Gminie Brwinów, w której powstanie, ale i całego powiatu pruszkowskiego. Wykonawcą inwestycji jest firma Alblu Sp. z o.o., a jej wartość opiewa na prawie 2 miliony złotych. […]

 W maju kończą się dwa popularne nabory z PROW 2014-2020 Wnioski o pomoc na „Restrukturyzację małych gospodarstw” oraz „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D można składać do 29 maja w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Działania finansowana są z PROW na lata 2014-2020. 60 TYS. ZŁ NA ROZWÓJ MAŁEGO GOSPODARSTWA O wsparcie finansowe z tego […]