Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Dzisiaj, tj. 26 maja br. Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski, Grzegorz Kamiński Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego, w obecności Lidii Truszkowskiej Skarbnika Powiatu Pruszkowskiego podpisali umowę z Andrzejem Przesmyckim Prezesem Zarządu firmy Project Management Sp. z o. o. oraz Marcinem Sokołowskim Członkiem Zarządu na wykonanie usługi pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego w ramach inwestycji „Przebudowa LO im. T. […]

Wczoraj Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski i Grzegorz Kamiński Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego podpisali umowę z firmą P.P.H.U. Efekt Sp. z o.o. Budowa i Naprawa Dróg na przebudowę drogi powiatowej nr  3110W w Gminie Brwinów. Pierwszy etap inwestycji obejmował będzie ul. Józefowską od wschodniej granicy działki nr 48 we wsi Krosna do posesji nr 15 we wsi Koszajec. Przebudowa drogi spowoduje wzrost bezpieczeństwa zarówno pieszych jak i […]

Kilka dni temu rozpoczęła się budowa hali praktyk szkolnych z zapleczem dydaktycznym i szatniowo-sanitarnym przy Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie. Koszt tej bardzo potrzebnej dla naszych uczniów inwestycji wyniesie 4.643.615,37 zł. W nowym budynku powstanie hala warsztatów szkolnych z zapleczem szatniowo – sanitarnym i sale do zajęć dydaktycznych oraz zaplecze szatniowo […]

Małe przetwórstwo i RHD – od dziś możesz złożyć wniosek 26 października 2020 r. ruszył nabór wniosków w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”, czyli na tzw. małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny. Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Na […]

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN) zaprasza serdecznie do udziału w II edycji Konkursu „MOJA SMART wieś. IDEA i FAKT”. Do konkursu zgłaszane mogą być prace, w których zaprezentowano zrealizowane już inicjatywy pokazujące w jaki sposób na obszarach wiejskich usługi i rozwiązania między innymi z zakresu: edukacji, transportu, energetyki, opieki zdrowotnej, […]

Do 29 października biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski o premię za przekazanie gospodarstwa. Program skierowany jest do rolników, którzy zakończą działalność rolniczą i przekazać lub sprzedać swoją ziemię oraz inwentarz innemu rolnikowi. Jest to kolejny nabór wniosków z poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu […]

Od 15 października 2020 r. rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mogą składać w ARiMR wnioski o wsparcie finansowe z PROW 2014-2020. O pomoc w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli szkody spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk […]

7 października to ostatni dzień na złożenie w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosku o wsparcie gospodarstw szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Termin na dostarczenie dokumentów został przedłużony do 7 października, by jak najwięcej polskich rolników mogło skorzystać z tej formy pomocy finansowanej z budżetu PROW na lata 2014-2020. Tylko do środy rolnicy mogą składać wnioski […]

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie informuje, że w ramach wsparcia dla przedsiębiorców z terenu powiatu pruszkowskiego w ramach Tarczy Antykryzysowej – do dnia 24 września 2020 r. wydatkowano już ponad 72 miliony złotych. Dzięki zaangażowaniu pracowników PUP rozpatrzono 99,5% wszystkich złożonych wniosków w ramach wsparcia dla firm w związku z pandemią COVID-19. Spośród 15 476 […]

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (III)” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.    Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w […]

Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski i Agnieszka Kuźmińska Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego podpisali umowę z wykonawcą Przedsiębiorstwem Handlowo – Budowlanym TORR na remont hali sportowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Pruszkowie. Zakres zadania obejmuje: wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego wykonanie remontu konstrukcji szkieletowej dachu Zadanie jest współfinansowane przy pomocy środków pochodzących z budżetu Województwa […]

Dziś Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski i Agnieszka Kuźmińska Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z udziałem Konrada Sipiery Zastępcy Prezydenta Miasta Pruszków podpisali umowę na budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Komorowskiej i ul. Pogodnej w Pruszkowie. Jest to pierwsza część zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi nr 3107W (ul. Komorowska i Pruszkowska) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie […]

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że od dnia 17.08.2020 na okres około 42 dni nastąpią utrudnienia w ruchu w okolicy skrzyżowania ul. Komorowskiej z ul. Pogodną w związku z budową ronda. Prace będą realizowane przy całkowitym zamknięciu dla ruchu skrzyżowania ulic Komorowskiej z Pogodną. Objazd został poprowadzony ulicami: Polną, Ceramiczną, Prusa, Gordziałkowskiego.  

Obecnie trwają remonty cząstkowe dróg w gminie Nadarzyn. Remontowane są drogi powiatowe: nr 3103W Młochów – Krakowiany nr 3101W Młochów – Parole

Przed nami dwie ważne inwestycje drogowe w gminach Raszyn i Nadarzyn. W zeszłym tygodniu Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski podpisał dwa ZRID-y (zezwolenia na realizację inwestycji drogowej) dotyczące: rozbudowy skrzyżowania dróg powiatowych nr 3122W – ul. Długa i 3120W – Droga Hrabska wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3120W – Droga Hrabska na odcinku od ul. […]

Wczoraj w Żyrardowie Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski i Agnieszka Kuźmińska Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego podpisali umowę z Adamem Struzikiem Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie remontu hali sportowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie. Na to zadanie otrzymamy 100 tys. zł z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020. Remont hali MOS polegał będzie na wymianie instalacji […]

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst