Egzamin maturalny

08.07.2010

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie na egzaminie maturalnym osiągnęli stuprocentowy wynik zdawalności.

Drużyna piłki koszykowej chłopców z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Pruszkowie będzie reprezentować barwy szkoły oraz Powiatu Pruszkowskiego w „VII Ogólnopolskiej Licealiadzie” w koszykówce
chłopców, która odbędzie się w dniach 15-17 września br. w Gorlicach.

Reprezentacja pruszkowskich brydżystów może pochwalić się ogromnym sukcesem w Mistrzostwach Polski Powiatów w Brydżu Sportowym 2009. W kategorii ogólnopolskiej zajęli szóstą pozycję, natomiast w województwie mazowieckim okazali się niepokonani zdobywając pierwsze miejsce.

Dnia 7 czerwca 2010 r. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Pruszkowie po raz pierwszy obchodzono Dzień Szkoły bez Przemocy. Jest on częścią ogólnopolskiego programu społecznego „Szkoła bez przemocy”, którego celem jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczanie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko. Ambasadorem programu jest lekkoatleta, kulomiot i mistrz olimpijski z Pekinu Tomasz Majewski.

Szkolenia

23.06.2010

Wydział Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Pruszkowie wraz Centrum Szkoleń i Ekspertyz Europejskich Sp. z o.o. zaprasza na szkolenia realizowane w ramach PROJEKTU nr PO KL.09.04.00-14-110/09 z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w szkołach, przeciwdziałania terroryzmowi oraz nabycie praktycznych umiejętności w skutecznej komunikacji interpersonalnej „nauczyciel – uczeń”.

W dniu 29 kwietnia br. o godz. 15.00 na terenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie przy ul. Gomulińskiego 4 ruszy III edycja „Czwartków Lekkoatletycznych”.

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje, że na podstawie porozumienia z Polsko-Japońską Wyższą Szkołą Technik Komputerowych w Warszawie może przyznać trzem absolwentom szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkałym na terenie województwa mazowieckiego, bezpłatne miejsca w w/w szkole na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunkach Informatyka i Zarządzanie Informacją.

Szkoła z klasą

01.04.2010

CO DALEJ GIMNAZJALISTO?
W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Gomulińskiego 2 w Pruszkowie od kilku lat zachodzą znaczące zmiany. Szkoła o bogatych, prawie 90-letnich tradycjach kształcenia zawodowego i technicznego, zmieniła je na kształcenie ogólne i sportowe.

W miniony wtorek Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie gościł profesjonalny zespół tenisa stołowego Klubu Bogoria Grodzisk Mazowiecki – uczestnika rozgrywek polskiej ekstraklasy w tenisie stołowym.

Rada Powiatu Pruszkowskiego przyjęła jednogłośnie uchwałę ustalającą zasady udzielania stypendiów Starosty Pruszkowskiego. Stypendium przeznaczone jest dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski.

CO DALEJ GIMNAZJALISTO? Liceum czy technikum? To dylemat, przed którym stają obecnie zdolniejsi uczniowie ostatnich klas gimnazjalnych. Rozsądna, chłodna kalkulacja wszystkich „za” i „przeciw” wskazuje na to drugie rozwiązanie.

Serdecznie zapraszamy w dniu 13 marca 2010 roku na Integracyjny Turniej Szermierki o godzinie 12.00 na sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie, ul. Kościuszki 38.

Przełom zimy i wiosny to dla uczniów najstarszych klas gimnazjalnych okres intensywnego myślenia o przyszłości. Co dalej? Kim chcę zostać w życiu? Jaką szkołę wybrać, aby zrealizować swoje zamierzenia?

W Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie, od swego zawodowego charakteru zwanym tradycyjnie „Budowlanką”, kończy się pierwszy semestr realizacji projektu pod nazwą „Mobilni zawodowo i gotowi na nowe wyzwania”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a jego celem jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.