6 czerwca obowiązki Komendanta Powiatowej Policji w Pruszkowie przejął nadkom. Hubert Kowalczewski, który przez minione 5 lat funkcję tę pełnił w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

Ćwiczenia służb ratowniczych i kryzysowych odbyły się 24 kwietnia pomiędzy Brwinowem a Pruszkowem, na punkcie poboru opłat „Pruszków” na autostradzie A2. Wzięli w nich udział strażacy, policjanci, strażnicy miejscy oraz lekarze i ratownicy medyczni z terenu Powiatu Pruszkowskiego.

Hufiec Pruszków rozpoczyna zbiórkę darów dla uchodźców z Syrii w ramach akcji charytatywnej „ZHP dla Syrii”.
Zbierane są leki, witaminy, suplementy diety, artykuły higieniczne, odżywki dla dzieci. Nie przynosimy koców, kołder, poduszek, naczyń. Jeśli uzbiera się duża ilość darów zorganizowany zostanie ich transport do Olsztyna.

Coraz częściej dokonujemy zakupów od akwizytorów, na pokazach organizowanych w hotelach, restauracjach, podczas wycieczek i wczasów. Rezonator biofotonowy, pościel, patelnie, garnki – to przykłady produktów, które sprzedawane są podczas pokazów.

Od 25 lutego do 2 marca 2013 roku pracownicy Zespołu Ośrodków Wsparcia w Piastowie, będą udzielać bezpłatnych porad ofiarom przestępstw. Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw to inicjatywa mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwami.

Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski zaprasza wszystkich mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego do wzięcia udziału w akcji „Dzień Dawcy Szpiku w Pruszkowie”. Organizatorem akcji jest Fundacja DKMS Polska.

W związku z wystąpieniem w przeszłości na terenie Powiatu Pruszkowskiego przypadków zatrucia tlenkiem węgla /niestety również śmiertelnych/, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej apeluje o szczególne zachowanie zasad bezpieczeństwa w tym zakresie.

Od 15 do 17 października będzie utrudniony ruch kołowy na ul. Promyka na odcinku od ul. Przejazdowej do ul. Wiśniowej w Pruszkowie. Przyczyną tymczasowych utrudnień jest remont ww. odcinka. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do oznakowania ustawionego na czas robót.

Rada Powiatu Pruszkowskiego, Uchwałą nr XIX/194/2012 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/107/2011 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego, zmieniła harmonogram dyżurów aptek z terenu Powiatu Pruszkowskiego – w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy w 2012 roku.

Od 24 września do 7 października 2012 r., na terenie województwa mazowieckiego, prowadzona jest akcja szczepienia lisów przeciw wściekliźnie.

Od 1 lipca wszedł w życie nowy plan ratownictwa, który będzie obowiązywał przez trzy lata. Województwo Mazowieckie podzielono na 6 rejonów operacyjnych ze 127 miejscami wyczekiwania karetek.

Pani Przewodnicząca mówi Pani, że biała laska to sygnał dla osoby widzącej, jak powinniśmy się zachować gdy spotykamy osobę z białą laską?