Rada Powiatu ustaliła rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych: w dni od poniedziałku do piątku – od godziny 8:00 do godziny 20:00, w soboty – od godziny 10:00 do godziny 13:00. Radni zatwierdzili również harmonogram dyżurów aptek w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy.

Podczas wczorajszej sesji Rady Powiatu Radni jednogłośnie podjęli uchwały o przekazaniu pomocy dla trzech gmin z terenu Województwa Wielkopolskiego, którym zostanie udzielona pomoc w łącznej kwocie 150 000 złotych. Dziś nad ranem Starosta Maksym Gołoś i Wiceprzewodniczący komisji inwestycji i rozwoju gospodarczego Stanisław Dymura wraz z pracownikami Starostwa wyruszyli do wytypowanych gmin w drogę, aby zobaczyć na co przeznaczone zostaną przekazywane fundusze.

Dzięki współpracy i podpisanej w piątek 28 lipca umowie między reprezentującymi Zarząd Powiatu Starostą Maksymem Gołosiem i członkiem Zarządu Mirosławem Chmielewskim, a Gminą Piastów reprezentowaną przez Burmistrza Grzegorza Szuplewskiego w ciągu najbliższego tygodnia w Piastowie powstanie nowa sygnalizacja świetlna.

Od 15 lipca 2017 roku zmienia się punkt kontroli autokarów w Powiecie Pruszkowskim. Zostaje on przeniesiony z parkingu przy Tesco w Piastowie na parking przy ulicy Kuchy róg Powstańców Warszawy od strony torów WKD, w miejscowości Reguły (gmina Michałowice).

STOP pożarom traw!

11.04.2017

Powiat Pruszkowski wspiera kampanię „STOP pożarom traw!” organizowaną przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej. Apelujemy o rozsądek, bowiem wiosna to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów, łąk i nieużytków.

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego stoi na stanowisku, że obowiązek sprzątania chodników leży po stronie właścicieli wszystkich nieruchomości bezpośrednio z nimi sąsiadujących.

W Centrach Powiadamiania Ratunkowego w Polsce w 2015 roku zarejestrowano ponad 21 milionów zgłoszeń na numer alarmowy 112, z czego ok. 85% tj. prawie 18 milionów złośliwych, fałszywych i anulowanych. Każdego dnia operatorzy numeru alarmowego odbierają około 25 tysięcy nieprawdziwych zgłoszeń.

1 lipca 2016 roku ruszył program pod nazwą Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa mający na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Każdy obywatel za pomocą interaktywnej strony może przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w jego okolicy. Policja będzie
te sygnały weryfikowała i w przypadku ich potwierdzenia wprowadzi na Mapę.

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatu Pruszkowskiego odbyły się konsultacje społeczne dotyczące prac nad mapą zagrożeń na poziomie powiatu. W spotkaniu uczestniczył Komendant Powiatowy Policji w Pruszkowie podinspektor Krzysztof Radzik, Starosta Powiatu Pruszkowskiego Maksym Gołoś, Prezydent Miasta Pruszkowa Jan Starzyński oraz przedstawiciele instytucji, służb i organizacji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. 16 lutego br. w […]

W związku z budową odwodnienia w ul. Warsztatowej, na odcinku pomiędzy ul. Brzezińskiego i Długą są utrudnienia w ruchu na tej drodze. Prace potrwają do 5 października, a ich zakres obejmie wykonanie kanału deszczowego, przykanalików i wpustów deszczowych oraz studni rewizyjnych. Odtworzona zostanie podbudowa betonowa i położona nawierzchnia bitumiczna w miejscach wykopu.

Komendant Powiatowy Policji w Pruszkowie zaprasza wszystkich Mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego do dyskusji dotyczącej bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu. Spotkanie odbędzie się 25 kwietnia 2014 roku w godzinach od 18.00 do 20.00, w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30. Gośćmi specjalnymi będą Wojewoda Mazowiecki oraz Komendant Stołeczny Policji.

25 listopada 2013 roku ruszył portal www.ezakupy.uokik.gov.pl, który ma przybliżyć uczestnikom handlu internetowego prawa i obowiązki związane z zakupami w sieci.

W związku z wystąpieniem w przeszłości na terenie Powiatu Pruszkowskiego przypadków zatrucia tlenkiem węgla /niestety również śmiertelnych/, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej apeluje o szczególne zachowanie zasad bezpieczeństwa w tym zakresie.