W południe 23 marca rozpoczęły się uroczyste obchody Święta Patrona szkoły Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie.

Barometr zawodów to jednoroczna prognoza zapotrzebowania zawodów na rynku pracy. Badanie przeprowadzane jest na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na terenie Powiatu Pruszkowskiego trudności ze znalezieniem pracy mogą mieć osoby z wykształceniem wyższym.

XXX sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się 28 marca 2017 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Ruszył program Ministerstwa Obrony Narodowej – „Paszport do współpracy pododdziałów organizacji proobronnych z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP”. Zakwalifikowały się do niego 22 organizacje. O „paszport” walczy Stowarzyszenie Strzelcy Rzeczypospolitej z terenu naszego Powiatu.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ochrona ofiar przemocy to temat konferencji, która odbyła się 8 i 9 marca w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie. Pierwszy dzień stanowił panel dyskusyjny, a drugi badania fokusowe, które pomogą w stworzeniu nowego Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2018-2023.

Informujemy, iż w związku z kolejnym etapem przebudowy drogi wojewódzkiej nr 719 dnia 8 marca br. o godzinie 22:00 wdrożona zostanie czasowa organizacja ruchu. Jadąc Aleją Wojska Polskiego w kierunku Warszawy, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej do skrzyżowania z ulicami Bohaterów Warszawy i Bolesława Prusa podróż odbywać się będzie „pod prąd”, czyli […]

W Powiecie Pruszkowskim dostępna jest nieodpłatna pomoc prawna m.in. dla osób młodych, najbiedniejszych, seniorów, kombatantów i weteranów. Dzięki współpracy z gminami i organizacjami pozarządowymi na terenie powiatu powstały miejsca, w których bezpłatnej pomocy prawnej udzielają radcowie prawni i adwokaci.

Zakończył się pierwszy etap budowy nowej siedziby Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie. 1 marca, punktualnie o godzinie 8:00, rozbrzmiał pierwszy dzwonek, a uczniowie odebrali klucze do swoich szafek.

W poniedziałek 27 lutego w Powiecie Pruszkowskim rozpoczęły się uroczystości związane z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To polskie święto państwowe obchodzone corocznie 1 marca, a poświęcone jest ono pamięci żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, tzw. Drugiej Konspiracji.

W sobotę 4 marca 2017 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie odbędzie się spotkanie organizacji pozarządowych Powiatu Pruszkowskiego. Na zaproszenie Starosty, Maksyma Gołosia ponad stu przedstawicieli organizacji i ruchów społecznych z terenu powiatu będzie dyskutowało na temat rozwoju aktywności społecznej pod hasłem: „Powiat dla społecznie aktywnych”.

Odprawa roczna Policji już za nami. Podczas spotkania podkreślono, że osiągnięte wyniki i efekty pracy policji są możliwe dzięki ścisłej współpracy z władzami samorządowymi, organizacjami rządowymi i pozarządowymi oraz społecznościami lokalnymi.

1 marca 2017 roku rozpocznie funkcjonowanie Krajowa Administracja Skarbowa. KAS to połączenie administracji podatkowej, Służby Celnej oraz kontroli skarbowej. Połączoną administracją będzie kierował wiceminister finansów, szef Służby Celnej Marian Banaś.