Na XXI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium . W trakcie sesji Rada przyjęła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok oraz zapoznała się z opinią przedłożoną przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz opinią z badania sprawozdania finansowego sporządzoną przez biegłego rewidenta. Przedstawione dokumenty potwierdziły pozytywną ocenę gospodarki finansowej […]

Szanowni Państwo, w związku z pytaniami na temat zgłaszania do rejestru posiadania zwierząt objętych ochroną informujemy o tym, do których organów należy zgłosić poszczególne gatunki zwierząt.   Obowiązek uzyskania zezwolenia starosty na hodowanie i utrzymywanie chartów  rasowych i ich mieszańców KTO WYDAJE ZEZWOLENIE? Hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców wymaga zezwolenia starosty właściwego […]

W ramach akcji wakacyjnej Muzeum Dulag 121 przygotowało cykl #nawycieczkę, w ramach którego proponuje Państwu trasy rowerowe prowadzące do, ich zdaniem, najciekawszych historycznie, przyrodniczo i krajobrazowo miejsc w powiecie pruszkowskim i najbliższych okolicach. Organizatorzy chcieliby w ten sposób zachęcić Państwa do uprawiania lokalnego krajoznawstwa, czyli praktycznego zdobywania wiedzy o historii, kulturze, geografii i przyrodzie najbliższych […]

Szanowni Państwo, W trosce o Państwa bezpieczeństwo i zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi zagrożenia epidemiologicznego wirusem COVID-19 informujemy, że Urząd realizuje wszystkie zadania, które są związane z zapewnieniem potrzeb obywateli w okresie zagrożenia. Wszystkie sprawy urzędowe można załatwić – po uprzednim kontakcie z wydziałami za pomocą: maila, telefonu lub e-PUAP – adres skrzynki na E-PUAP:   /Powiat-Pruszkowski/SkrytkaESP . Osoby nie umówione wcześniej […]

Dziś w Pruszkowie, na torze kolarskim Arena odbyło się spotkanie z  okazji jubileuszu 100lecia polskiego kolarstwa. W uroczystości udział wzięli m.in: Danuta Dmowska-Andrzejuk Minister Sportu, Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski, Agnieszka Kuźmińska Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego, Paweł Makuch Prezydent Miasta Pruszkowa i Łukasz Borkowski Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie. Organizatorami obchodów jubileuszu jest […]

Dzisiaj Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski, Agnieszka Kuźmińska Członek Zarządu Pruszkowskiego oraz Lidia Truszkowska Skarbnik Powiatu Pruszkowskiego podpisali umowę o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pt. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 . Celem nowego projektu jest […]

Szanowni Państwo, informujemy, że od 1 lipca ulegają zmianie godziny pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie. Urząd będzie czynny w godzinach: Poniedziałek: 8.00 – 18.00 Wtorek: 8.00 – 16.00 Środa: 8.00 – 16.00 Czwartek: 8.00 – 16.00 Piątek: 8.00 – 14.00 Godziny przyjęć interesantów: Poniedziałek: 8.30 – 16.30 Wtorek: 8.30 – 14.30 Środa: 8.30 – […]

W zeszłym tygodniu odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Plan spotkania zawierał m.in informacje: o stanie bezrobocia w Powiecie Pruszkowskim (stan na 31.05.2020 to 2530 zarejestrowanych bezrobotnych); o podziale środków Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań na 2020 rok; o działaniach […]

Ekonomiści przeanalizowali finanse prawie 2800 polskich gmin, miast i powiatów. Badali sposób gospodarowania pieniędzmi, pracowali na oficjalnych sprawozdaniach finansowych, jakie każda jednostka samorządu terytorialnego składa do Regionalnej Izby Obrachunkowej. W ten sposób powstał Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce. Powiat Pruszkowski znalazł się na 9 miejscu wśród powiatów ziemskich. To duże wyróżnienie, ale przede wszystkim […]

Od jutra od godz. 8.00 (25 czerwca) rozpoczynają się prace budowlane związane z rozbudową drogi powiatowej nr 1509W i budową mostu, który położony jest nad rzeką Rokitnicą we wsi Czubin w Gminie Brwinów. W związku z tym nastąpi ograniczenie ruchu polegające na zamknięciu drogi w rejonie przebudowywanego obiektu. Prace potrwają do 31 października 2020 roku. […]

W ostatnich dniach z niepokojem obserwujemy nagłe zmiany pogody. Obfite opady budzą obawy, a zalane domy i ulice uświadamiają nam problemy. Tymczasem okazuje się, że na terenie powiatu pruszkowskiego nie ma stacji meteorologicznej. Zarząd Powiatu postanowił przystąpić do programu pn. Mazowiecki Instrument Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. W przypadku dofinansowania […]

Wczoraj w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Dostępności Starostwa Powiatowego w Pruszkowie. W skład zespołu wchodzą: Michał Landowski Sekretarz Powiatu Pruszkowskiego (przewodniczący), Artur Świercz przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych, Elżbieta Drewczyńska Kierownik Zespołu Kadr, Dorota Jakubowska pracownik Wydziału Funduszy Zewnętrznych, Paweł Kostrzewski Naczelnik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa, Anna […]