Urzędy i instytucje

Kategoria: Urzędy i instytucje

Nazwa:Geodeta Powiatowy
Gmina:Miasto Pruszków
Adres:ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków
Telefon: (0 22) 738-15-18
Nazwa:Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Gmina:Miasto Pruszków
Adres:ul. Staszica 4, 05-800 Pruszków
Telefon:(0 22) 490 99 07
Nazwa:Powiatowy Inspektorat Sanitarny
Gmina:Miasto Pruszków
Adres:ul. Łączniczek AK 7, 05-800 Pruszków
Telefon:(0 22) 758 75 26
Nazwa:Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Gmina:Miasto Pruszków
Adres:ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków
Telefon:(0 22) 738 1450
Fax:(0 22) 728 92 47
Nazwa:Starostwo Powiatowe w Pruszkowie
Gmina:Miasto Pruszków
Adres:ul. M. Drzymały 30, 05-800 Pruszków
Telefon:(0-22) 738-14-00
Fax:(0-22) 728-92-47