Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Język migowy w Starostwie Powiatowym

Informacja dla interesantów.

W związku z realizacją postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) informujemy, że dla osób słabosłyszących lub niesłyszących dostępne są następujące formy komunikacji:

• System Komunikacji Niewerbalnej SEVENTICA – systemu zapewniającego możliwość swobodnego komunikowania się z osobami niesłyszącymi lub niedosłyszącymi, dzięki aparatowi telefonicznemu wyposażonemu w monitor i kamerę. Urządzenie zapewnia bezpośredni kontakt online z tłumaczem języka migowego, który w czasie rzeczywistym, odczytując „miganie” klienta zarejestrowane przez kamerę, przekazuje telefonicznie sprawę klienta pracownikowi.

• Kontakt bezpośredni przez osobę przybraną – którą, jak wskazuje Art 3 ust. 1 jest osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej.

• Poczta elektroniczna: sekretariat@powiat.pruszkow.pl

• Przesyłanie faksów: (0-22) 728-92-47

• Strona internetowa Powiatu: http://www.powiat.pruszkow.pl

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243)

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst