Powiat Pruszkowski 2 stycznia 2019 roku uruchamia działalność Dziennego Domu „Senior+” w Pruszkowie. Celem funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” jest wsparcie seniorów (osób w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo) poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji (w tym prozdrowotnej), obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Realizacja zajęć będzie się odbywała w Dziennym Domu „Senior+”, zlokalizowanym w budynku przy ul. Kraszewskiego 18 w Pruszkowie. Placówka będzie funkcjonowała od poniedziałku do piątku, przez 8 godzin dziennie.

Z inicjatywy Starosty Krzysztofa Rymuzy odbył się pierwszy w tej kadencji konwent gmin Powiatu Pruszkowskiego.

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z zarządzeniem Starosty Pruszkowskiego (Nr 15/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku) dzień 24 grudnia 2018 r. ustalony został dniem wolnym od pracy. W związku z tym dzień 8 grudnia 2018 r.(sobota) będzie dniem pracy Starostwa Powiatowego w Pruszkowie. Urząd będzie czynny w godzinach 8.00 – 16.00.

Uprzejmie zapraszamy na II sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbędzie się 4 grudnia 2018 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

W związku z obniżeniem temperatur, a tym samym z możliwością wystąpienia opadów śniegu informujemy, że obowiązek sprzątania chodników leży po stronie właścicieli wszystkich nieruchomości bezpośrednio z nimi sąsiadujących, zgodnie z zasadą równości społecznej oraz wykładni celowościowej, a nie gramatycznej przepisów art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) – „właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości”.

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego zawiadamia, że Postanowieniem z dnia 9 listopada 2018 r. Komisarz Wyborczy w Warszawie II zwołał pierwszą sesję nowo wybranej Rady Powiatu Pruszkowskiego na kadencję 2018-2023 w celu złożenia ślubowania.

14 listopada 2018 r. w godzinach od 09.00 do 14.00 w ramach ćwiczenia pod kryptonimem RENEGADE/SAREX-18/II na terenie powiatu pruszkowskiego przeprowadzony zostanie trening działania elementów wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania.
Poniżej do pobrania Zarządzenie nr 869 Wojewody Mazowieckiego.

Uprzejmie informujemy, że 12 listopada br. Starostwo Powiatowe będzie nieczynne w związku z ustawą z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem V kadencji samorządowej Powiatu Pruszkowskiego.