Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Bądź świadomym turystą – radzi Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Turystyka

Zbliżają się wakacje, na które czekamy czasem przez cały rok. Czas podjąć mądrą decyzję jak je spędzić. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Pruszkowie, do którego zgłaszają się często osoby poszkodowane przez nierzetelnych organizatorów turystyki, podpowie Państwu jak zaoszczędzić sobie wakacyjnych kłopotów.

• Przed wyborem biura podróży należy:
– Zasięgnąć informacji na jego temat, poczytać o nim na forach internetowych, popytać znajomych.
– Sprawdzić, czy biuro turystyczne znajduje się w Ewidencji Organizatorów Turystyki (link do właściwego źródła znajduje się na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki).
– Sprawdzić, czy biuro jest ubezpieczone, czy posiada gwarancję bankową lub ubezpieczeniową.

• Przy wyborze oferty i zawieraniu umowy należy:
– Dokładnie czytać informacje zawarte w katalogu i umowie, nawet te drobnym drukiem.
– Sprawdzić, jakie świadczenia wchodzą w zakres usługi, ile jest dziennie posiłków, ile noclegów, czy transport jest w cenie, itd.
– Sprawdzić w umowie, co obejmuje ubezpieczenie, a co jest z niego wyłączone.
– Upewnić się czy informacje, o których zapewnia nas handlowiec, znajdują się w umowie, np. odległość hotelu od plaży, czy w pokojach jest klimatyzacja itd.
Ponadto:
– Jeżeli zależy nam na jakiejś konkretnej usłudze przedstawionej w ofercie, należy zadbać, aby znalazła się w umowie. Brak odpowiedniego zapisu, w przypadku nienależytego zrealizowania usługi przez biuro, utrudni dochodzenie Państwa praw.

• Czytaj umowę, podpisuj tylko umowy zawierające właściwe i zrozumiałe zapisy:
– Zanim podpiszesz umowę, żądaj doprecyzowania zbyt ogólnych pojęć, może się bowiem okazać, że „blisko plaży” dla turysty oraz dla organizatora wyjazdu to zupełnie inne odległości.
– Im więcej sprecyzujesz postanowień umowy, tym łatwiejsza droga dochodzenia roszczeń w przypadku nie wywiązania się organizatora z jej zapisów.

• Kiedy „coś jest nie tak”, należy:
– Bezzwłocznie, jeszcze będąc na miejscu wypoczynku, ewentualnie zaraz po powrocie złożyć reklamację na piśmie, wskazując niewłaściwie świadczoną usługę.
– Zadbać, aby pracownik biura np. rezydent, potwierdził przyjęcie reklamacji, lub jeśli to możliwe potwierdził nasze uwagi, co do niewłaściwego świadczenia usługi.
– Zbierać rachunki i inne dowody świadczące o niewłaściwym świadczeniu usługi np. zrobić zdjęcia, wziąć oświadczenia innych uczestników itp.
Pamiętaj:
– Jeżeli organizator nie odpowie na reklamację w przeciągu 30 dni od zakończenia imprezy lub od dnia złożenia reklamacji po powrocie, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

• Wyjazd odwołany, co dalej?
– Należy dowiedzieć się, czy jest szansa na spędzenie urlopu w innym miejscu.
– W przypadku, gdy nastąpi konieczność zmiany istotnych warunków umowy, tj. podróż zostanie odwołana lub przełożona, klient ma prawo żądać natychmiastowego zwrotu wpłaconych pieniędzy lub może wyrazić zgodę na uczestnictwo w imprezie zastępczej. W tym przypadku standard wyjazdu musi pozostać na tym samym poziomie lub może być zwiększony.
– Jeżeli standard zostanie obniżony organizator jest zobowiązany do zwrotu klientowi różnicy w cenie.
– Jeżeli nie zdecydujemy się na wyjazd zastępczy i chcemy odstąpić od umowy, rezygnację należy złożyć na piśmie wskazując przyczynę rezygnacji.
– Warunki rezygnacji z wyjazdu powinny zostać precyzyjnie określone w umowie. W celu uniknięcia konsekwencji określonych w umowie, lub zminimalizowania strat, warto wykupić ubezpieczenie od rezygnacji z imprezy turystycznej.

• Jeśli biuro zbankrutuje:
– Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych, biuro ogłaszające bankructwo ma obowiązek sprowadzić swoich klientów do kraju i wypłacić im odszkodowanie, za niezrealizowaną część wakacji.
– Zwrot wpłaconych pieniędzy należy się też tym, którzy pomimo opłacenia usługi nie mogli, z winy biura z niej skorzystać.
– Wszyscy organizatorzy turystyki działający na polskim rynku, mają obowiązek zawarcia umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, która pozwoli na zrealizowanie wszystkich zobowiązań zaciągniętych wobec klientów. Przed podpisaniem umowy warto zapytać o gwarancję lub samemu sprawdzić jej wysokość na stronie: www. turystyka.gov.pl.

• Pamiętaj:
– Jeśli organizator zmienia istotne warunki umowy, po jej zawarciu można od umowy odstąpić i zażądać zwrotu kosztów, a w niektórych sytuacjach odszkodowania.
– Organizator nie może podnieść ceny imprezy, jeśli do jej rozpoczęcia jest mniej niż 20 dni i jeśli nie jest to wyraźnie przewidziane w umowie.
– Stroną do rozmów w sprawie wypoczynku, do składania reklamacji lub występowania z roszczeniem jest organizator, a nie pośrednik turystyki, dlatego warto przeczytać w umowie, kto jest organizatorem.

Miłych wakacji!

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Pruszkowie, 05-800 Pruszków, ul. Drzymały 30, pok. 408, m.walachowski@powiat.pruszkow.pl

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst