Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Uwaga Pasażerowie Kolei Mazowieckich – nastąpią utrudnienia w ruchu pociągów na linii Warszawa – Skierniewice

Turystyka

W związku z budową przystanku kolejowego Warszawa Ursus Niedźwiadek prowadzoną przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. od 10 maja 2013 r. nastąpią utrudnienia w ruchu pociągów na linii Warszawa – Skierniewice.

Budowa przystanku spowoduje następujące zmiany:
– pomiędzy Pruszkowem, a stacją Warszawa Włochy pociągi w obu kierunkach będą poruszały się po jednym torze,
– pociągi będą kursowały według zmienionego rozkładu jazdy,
– część pociągów zostanie odwołana,
– część pociągów będzie kursować z pominięciem przystanków: Warszawa Włochy, Warszawa Ursus, Piastów, Pruszków,
– wybrane pociągi będą kursowały w zwiększonym zestawieniu.

Na odcinku:
– Warszawa Wschodnia – Pruszków, w pociągach Kolei Mazowieckich kurujących po układzie podmiejskim na linii KM1 Warszawa – Skierniewice, honorowane będą wszystkie bilety ZTM
oraz uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej.
– Warszawa Wschodnia – Pruszków w pociągach SKM (S1) honorowane będą wszystkie bilety
Kolei Mazowieckich oraz uprawnienia do bezpłatnych przejazdów pociągami Kolei Mazowieckich.
– Warszawa Zachodnia / Warszawa Włochy – Piastów bilety Kolei Mazowieckich ważne w pociągach na linii KM1 pomiędzy stacjami Warszawa Wschodnia – Piastów uprawniają do przejazdu autobusami linii 716 i 717 na wskazanym odcinku.

Pasażerowie posiadający bilety odcinkowe okresowe Kolei Mazowieckich wydane:
1) z/do stacji/przystanków osobowych położonych na odcinku Łowicz Gł. – Warszawa Ursus Płn. oraz
do/z stacji/przystanków osobowych na odcinku Warszawa Ursus – Skierniewice przez Warszawę Włochy, będą mogli odbyć podróż przez Warszawę Zachodnią,
2) z/do stacji/przystanków osobowych w relacjach Warszawa – Piastów/Pruszków w przypadku korzystania
z przejazdów pociągami KM, które pomijają stacje/przystanki osobowe: Warszawa Włochy,
Warszawa Ursus, Piastów, Pruszków będą mogli odbyć przejazd przez Brwinów z możliwością powrotu
do stacji Pruszków i Piastów, bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat.

Pasażerowie posiadający bilety ZTM ważne w 1 i 2 strefie: dobowe, 3 – dniowe, 30 – dniowe,
90 – dniowe, seniora oraz uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej będą mogli odbyć przejazd pociągami Kolei Mazowieckich, które pomijają stacje/przystanki osobowe: Warszawa Włochy, Warszawa Ursus, Piastów, Pruszków, do stacji Brwinów z możliwością powrotu do stacji Pruszków i Piastów, bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat.

Na odcinku Warszawa Śródmieście WKD – Pruszków WKD: w pociągach WKD na odcinku Warszawa Śródmieście WKD – Pruszków WKD – będą honorowane wszystkie ważne bilety
Kolei Mazowieckich wydane we wszystkich relacjach pomiędzy ww. stacjami.

Podróżny nie posiadający ważnego biletu na przejazd lub posiadający bilet nie zalegalizowany/nie aktywowany, zobowiązany jest wejść do pociągu pierwszymi drzwiami (licząc od czoła składu) i zgłosić się do kierownika pociągu w celu nabycia, zalegalizowania lub aktywowania biletu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem call center (22) 364 44 44. Nowy rozkład jazdy znajdą Państwo na stronie internetowej www.mazowieckie.com.pl.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst