Uwaga Pasażerowie Kolei Mazowieckich – nastąpią utrudnienia w ruchu pociągów na linii Warszawa – Skierniewice

Turystyka

W związku z budową przystanku kolejowego Warszawa Ursus Niedźwiadek prowadzoną przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. od 10 maja 2013 r. nastąpią utrudnienia w ruchu pociągów na linii Warszawa – Skierniewice.

Budowa przystanku spowoduje następujące zmiany:
– pomiędzy Pruszkowem, a stacją Warszawa Włochy pociągi w obu kierunkach będą poruszały się po jednym torze,
– pociągi będą kursowały według zmienionego rozkładu jazdy,
– część pociągów zostanie odwołana,
– część pociągów będzie kursować z pominięciem przystanków: Warszawa Włochy, Warszawa Ursus, Piastów, Pruszków,
– wybrane pociągi będą kursowały w zwiększonym zestawieniu.

Na odcinku:
– Warszawa Wschodnia – Pruszków, w pociągach Kolei Mazowieckich kurujących po układzie podmiejskim na linii KM1 Warszawa – Skierniewice, honorowane będą wszystkie bilety ZTM
oraz uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej.
– Warszawa Wschodnia – Pruszków w pociągach SKM (S1) honorowane będą wszystkie bilety
Kolei Mazowieckich oraz uprawnienia do bezpłatnych przejazdów pociągami Kolei Mazowieckich.
– Warszawa Zachodnia / Warszawa Włochy – Piastów bilety Kolei Mazowieckich ważne w pociągach na linii KM1 pomiędzy stacjami Warszawa Wschodnia – Piastów uprawniają do przejazdu autobusami linii 716 i 717 na wskazanym odcinku.

Pasażerowie posiadający bilety odcinkowe okresowe Kolei Mazowieckich wydane:
1) z/do stacji/przystanków osobowych położonych na odcinku Łowicz Gł. – Warszawa Ursus Płn. oraz
do/z stacji/przystanków osobowych na odcinku Warszawa Ursus – Skierniewice przez Warszawę Włochy, będą mogli odbyć podróż przez Warszawę Zachodnią,
2) z/do stacji/przystanków osobowych w relacjach Warszawa – Piastów/Pruszków w przypadku korzystania
z przejazdów pociągami KM, które pomijają stacje/przystanki osobowe: Warszawa Włochy,
Warszawa Ursus, Piastów, Pruszków będą mogli odbyć przejazd przez Brwinów z możliwością powrotu
do stacji Pruszków i Piastów, bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat.

Pasażerowie posiadający bilety ZTM ważne w 1 i 2 strefie: dobowe, 3 – dniowe, 30 – dniowe,
90 – dniowe, seniora oraz uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej będą mogli odbyć przejazd pociągami Kolei Mazowieckich, które pomijają stacje/przystanki osobowe: Warszawa Włochy, Warszawa Ursus, Piastów, Pruszków, do stacji Brwinów z możliwością powrotu do stacji Pruszków i Piastów, bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat.

Na odcinku Warszawa Śródmieście WKD – Pruszków WKD: w pociągach WKD na odcinku Warszawa Śródmieście WKD – Pruszków WKD – będą honorowane wszystkie ważne bilety
Kolei Mazowieckich wydane we wszystkich relacjach pomiędzy ww. stacjami.

Podróżny nie posiadający ważnego biletu na przejazd lub posiadający bilet nie zalegalizowany/nie aktywowany, zobowiązany jest wejść do pociągu pierwszymi drzwiami (licząc od czoła składu) i zgłosić się do kierownika pociągu w celu nabycia, zalegalizowania lub aktywowania biletu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem call center (22) 364 44 44. Nowy rozkład jazdy znajdą Państwo na stronie internetowej www.mazowieckie.com.pl.