Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Dofinansowanie usuwania odpadów zawierających azbest!

Środowisko

Starosta Pruszkowski informuje, że osoby fizyczne z terenu Powiatu Pruszkowskiego mogą wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie usuwania odpadów zawierających azbest
ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W Biuletynie Informacji Publicznej w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa dostępne są:
• Regulamin zasad dofinansowania usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Powiatu Pruszkowskiego za środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
• Wzór wniosku o dofinansowanie
• Wzór umowy do zawarcia ze Starostą Pruszkowskim na dofinansowanie

http://bip.powiat.pruszkow.pl/pl/bip/organy_powiatu/urzad_starostwa/ wydzialy/architektura/ochrona_srodowiska

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst