Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Informacja dla zainteresowanych uzyskaniem karty łowiectwa podwodnego

Środowisko

Z informacji uzyskanych w kołach wędkarskich, działających na terenie Powiatu Pruszkowskiego, wynika, że nie są to organizacje uprawnione do przeprowadzania egzaminów na łowiectwo podwodne.

Natomiast w Okręgu Mazowieckim Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie, 00 – 831 Warszawa, ul. Twarda 42, uzyskano informację, o możliwości zdania egzaminu na kartę łowiectwa podwodnego, którą zamieszczono poniżej.

Karta Łowcy Podwodnego

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze zgodnie z §4 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie zamieszczonego w Dz. U. Nr 138, poz. 1559 jest organizacją społeczną uprawnioną do przeprowadzania egzaminów w zakresie ochrony i połowu ryb w celu uzyskania karty łowiectwa podwodnego.

Statutowy organ PTTK – Komisja Działalności Podwodnej ZG PTTK w drodze uchwały upoważniła do przeprowadzenia szkolenia zakończonego egzaminem z zakresu ochrony i połowu ryb następujące osoby, do których kontakt jest pod n/w linkiem:

http://www.kdp-pttk.org.pl/szkolenie/karta-lowcy-podwodnego

Osoby zainteresowane zdobyciem Karty Łowcy Podwodnego proszone są o bezpośredni kontakt z osobami upoważnionymi.

Po uzyskaniu zaświadczenia o zdanym egzaminie, zainteresowane osoby, zamieszkujące na terenie Powiatu Pruszkowskiego mogą wystąpić do Starosty Pruszkowskiego o wydanie karty łowiectwa podwodnego.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst