Informacje dla Wędkarzy

Środowisko

Starosta Pruszkowski informuje, że na terenie Powiatu Pruszkowskiego działa Polski Związek Wędkarski zrzeszający 1633 pełnoletnich członków w dwóch kołach PZW. Są to niżej wymienione koła wędkarskie, uprawnione do przeprowadzenia egzaminów na kartę wędkarską:

Od dnia 01.01.2012 r. działa na terenie Powiatu Pruszkowskiego Stowarzyszenie Wędkarskie „Żbik”, zrzeszające 315 członków, również uprawnione do przeprowadzenia egzaminów na kartę wędkarską:

Starosta Pruszkowski przypomina, że stosownie do przepisów art. 7 ust. 6 ustawy z dnia
18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (j. t. Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471 z późn. zm.) „Kartę wędkarską wydaje się osobie, która ukończyła 14 lat”. .

Natomiast stosownie do przepisów art. 7 ust. 3 w/w ustawy „Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14, z tym że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę”.