Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Informacje dla Wędkarzy

Środowisko

Starosta Pruszkowski informuje, że na terenie Powiatu Pruszkowskiego działa Polski Związek Wędkarski zrzeszający 1633 pełnoletnich członków w dwóch kołach PZW. Są to niżej wymienione koła wędkarskie, uprawnione do przeprowadzenia egzaminów na kartę wędkarską:

Od dnia 01.01.2012 r. działa na terenie Powiatu Pruszkowskiego Stowarzyszenie Wędkarskie „Żbik”, zrzeszające 315 członków, również uprawnione do przeprowadzenia egzaminów na kartę wędkarską:

Starosta Pruszkowski przypomina, że stosownie do przepisów art. 7 ust. 6 ustawy z dnia
18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (j. t. Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471 z późn. zm.) „Kartę wędkarską wydaje się osobie, która ukończyła 14 lat”. .

Natomiast stosownie do przepisów art. 7 ust. 3 w/w ustawy „Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14, z tym że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę”.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst