Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Powiat Pruszkowski otrzyma dotację

Samorząd

Powiat Pruszkowski otrzyma dotację na przebudowę drogi powiatowej ul. Grodziskiej w Brwinowie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój

29 listopada br. Komisja oceniająca wnioski o dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych oraz gminnych przedstawiła ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Wniosek złożony przez Powiat Pruszkowski pn. Przebudowa ul. Grodziskiej (droga powiatowa nr 3128 W) w gminie Brwinów, etap III został wysoko oceniony i tym samym zakwalifikowany do dofinansowania. Łączny koszt realizacji zadania wyniesie prawie 2 mln zł, w tym: dotacja z budżetu państwa – 587 tys. zł, natomiast 1 mln 370 tys. zł będzie stanowiło wkład własny Powiatu Pruszkowskiego przy wsparciu finansowym z budżetu Gminy Brwinów w wysokości 50 tys. zł. Zadanie zostanie zrealizowane w 2012 r.

Przebudowa ul. Grodziskiej, w tym budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz miejsc postojowych, poprawi dostępność komunikacyjną do lokalnych ośrodków gospodarczych, przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych zlokalizowanych wzdłuż tej ulicy. Wpłynie to również na poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.

W poprzedniej edycji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 Powiat Pruszkowski dwukrotnie otrzymał dotacje na inwestycje drogowe. W 2010 r. został przebudowany odcinek ul. Warszawskiej i Mszczonowskiej w Nadarzynie, na który Powiat otrzymał środki finansowe w wysokości 450 tys. zł (całkowita wartość zadania – 1 mln 250 tys. zł), natomiast w 2011 r. przebudowano odcinek ul. Grodziskiej w Brwinowie (etap II) przy udziale wsparcia finansowego z budżetu państwa w wysokości 688 tys. zł (całkowita wartość zadania – 1 mln 376 tys. zł).

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst