Konkurs na LOGO Muzeum Dulag 121

Samorząd

Starosta Pruszkowski, Elżbieta Smolińska ogłasza konkurs na LOGO nowopowstającego Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie.

Konkurs jest skierowany do wszystkich twórców, w szczególności studentów i absolwentów uczelni artystycznych, sztuk plastycznych oraz architektury. W swoich pracach uczestnicy powinni wziąć pod uwagę charakter powstającej instytucji, stworzyć znak oryginalny, łatwy do zapamiętania, czytelny i funkcjonalny. Zgodność projektów z powyższymi kryteriami oceni pięcioosobowe Jury w składzie:
Elżbieta Smolińska – Przedstawiciel Organizatora Starosta Pruszkowski
Zdzisław Zaborski – Przedstawiciel Środowisk Kombatanckich
Irena Horban – Przedstawiciel Środowisk Kombatanckich
Paweł Ukielski – Przedstawiciel Muzeum Powstania Warszawskiego – Wicedyrektor MPW
Alina Dorada Krawczyk – Artysta Plastyk

Termin składania prac upływa 16 sierpnia 2010 o godz. 16. Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą do Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30. O dacie złożenia projektu decyduje data i adnotacja o godzinie przyjęcia do Kancelarii Starostwa

Szczegółowe zasady konkursu, regulamin oraz wzór karty zgłoszeniowej poniżej do pobrania.

Regulamin Konkursu
Wzór karty zgłoszeniowej