Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

"SILNI, ODWAŻNI, WSPIERAJĄCY, JUŻ 5 LAT WSZYSCY ZA WSZYSTKICH, WSZYSCY DLA JEDNEGO"

Samorząd

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, w dniach 29 – 30 listopada, odbył się kolejny, już III Ogólnopolski Zjazd Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia p.n. „SILNI ODWAŻNI WSPIERAJĄCY JUŻ 5 LAT WSZYSCY ZA WSZYSTKICH WSZYSCY DLA JEDNEGO”.

Zjazd SOW-ów był szczególnym spotkaniem przedstawicieli tych instytucji, ponieważ przypadał w piątą rocznicę jej powstania. Dyrektorzy oraz przedstawiciele ośrodków wsparcia z terenu całej Polski, rozpoczęli pierwszy dzień zjazdu od pracy w zespole roboczym, w którym omawiane było m.in. nowe rozporządzenie w sprawie „niebieskiej karty”, rozmawiano o superwizji dla pracowników i kadry kierowniczej SOW-ów oraz dyskutowano o szkoleniach trenerskich dla zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych. W spotkaniu uczestniczyło 81 osób

Drugi dzień zjazdu otworzyła Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski. W swoim wystąpieniu Starosta podziękowała wszystkim uczestnikom za wysiłek wkładany w codzienną pracę z osobami doznającymi przemocy. Następnie głos zabrała Barbara Czaplicka Poseł na Sejm RP, w wypowiedzi Pani Poseł znalazły się wyrazy poparcia dla działań podejmowanych przez SOW-y w Polsce. Na zjeździe wystąpili przedstawiciele instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie: Bożena Zagórska Wojewódzki Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Renata Durda Kierownik Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy Rodzinie „Niebieska Linia”, ppłk Irena Dybalska wraz z mjr Magdaleną Brodzińską-Patalas z Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Liliana Otręba trenerka WenDo (samoobrona dla dziewcząt i kobiet) współpracująca z Fundacją Centrum Praw Kobiet, Beata Mirska-Piworowicz Prezes Stowarzyszenia „Damy Radę”, dr Krystyna Krzekotowska wykładowca Uczelni Łazarskiego w Warszawie, współpracująca ze Stowarzyszeniem „Damy Radę” oraz Daria Drab psycholog z Fundacji Dzieci Niczyje.

Tematem wystąpień były różne obszary wsparcia i przeciwdziałania przemocy w tym m.in. wsparcia prawnego, psychologicznego i interwencyjnego. W dyskusjach poruszano także temat eliminacji z miejsca zamieszkania osób stosujących przemoc lub przenoszenia rodziny doznającej przemocy, a także zapotrzebowania na powstawanie specjalnych pokoi przesłuchań dla dzieci Podkreślano dużą rolę projektów resocjalizacyjnych dla więźniów, które są realizowane w więziennictwie oraz organizacji zajęć samoobrony dla dziewcząt i kobiet. Po wystąpieniach, swoje prezentacje z realizacji dobrych praktyk, ze swojej codziennej pracy w specjalistycznych ośrodkach wsparcia przedstawili ich pracownicy z Opola i Gdyni.

Gości pożegnała Starosta Elżbieta Smolińska, która na zakończenie powiedziała „Od początku spotykamy się tutaj i od początku wspólnie wspieramy się w tej trudnej pracy na rzecz tych najsłabszych. Drodzy Państwo, nie wyobrażam sobie innego miejsca niż nasze Starostwo, w którym mógłby się odbyć czwarty już, Ogólnopolski Zjazd Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie”.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst