Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Dzień Pracownika Socjalnego

Samorząd

Tegoroczne obchody Dnia Pracownika Socjalnego w Powiecie Pruszkowskim odbyły się w dniu 25 listopada.

W spotkaniu zorganizowanym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszkowie wzięli udział Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski, Agnieszka Kuźmińska Wicestarosta, Hanna Kuran Członek Zarządu Powiatu, Jerzy Sierak Sekretarz Powiatu, pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie oraz przedstawiciele ośrodków i placówek pomocowych, pracownicy ośrodków pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, zespołów wsparcia, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych oraz organizacji pozarządowych działających na terenie naszego powiatu.

Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski w swoim wystąpieniu podziękowała wszystkim pracownikom socjalnym oraz tym, którzy działając w obszarze pomocy społecznej pomagają innym swoją codzienną pracą i działaniem niosąc wsparcie i pomoc osobom potrzebującym. Starosta powiedziała „stare przysłowie mówi: prawdziwego przyjaciela poznaje się w biedzie i wy jesteście takimi właśnie przyjaciółmi, którzy zawsze pomogą, gdy ta przysłowiowa bieda, zapuka do drzwi.”

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego szczególnie wyróżniający się pracownicy i działacze socjalni uhonorowani zostali przez Starostę dyplomami oraz pamiątkowymi albumami.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst