Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Wkrótce zima

Samorząd

Na drogach powiatowych trwają, ostatnie w tym roku, prace remontowe. Zakończono jesienne koszenie traw i chwastów na poboczach i w rowach. Trwa jeszcze wycinanie krzewów oraz oczyszczanie wybranych odcinków rowów przydrożnych i przepustów.

Jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą, wykonany zostanie remont nawierzchni ul. Wysokiej w Pruszkowie (droga nr 3134W) na odcinku od Al. Jerozolimskich do torów WKD oraz na drodze nr 4108 W w Milęcinie – do granicy powiatu.

Wykonywane są na bieżąco remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych. W tym roku przeprowadzono remonty nawierzchni już na ponad 10 000 m dróg powiatowych.

Przed nami najtrudniejszy okres dla drogowców – zima. W każdej chwili może spaść śnieg. W ubiegłym tygodniu pracownicy Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Pruszkowie przeprowadzili wizytację baz firm, które będą realizowały odśnieżanie dróg powiatowych. Stwierdzono, że posiadają one nagromadzone środki wykorzystywane do posypywania nawierzchni w ilości wystarczającej na okres zimowy. Stwierdzono również dobry stan techniczny pojazdów – nośników sprzętu oraz ustalono zasady komunikowania się z osobami odpowiedzialnymi za uruchomienie odśnieżania na wypadek opadów. W wyniku postępowania przetargowego wybrano dwie firmy, z którymi Zarząd Powiatu podpisał umowy na odśnieżanie dróg powiatowych i chodników. Na terenie Gmin Raszyn i Michałowice odśnieżać będzie firma ARKAZEN z Opaczy Małej, a na terenie Gminy Nadarzyn oraz miast Pruszków i Piastów odśnieżanie powierzono firmie MZO z Pruszkowa. Odmienny system przyjęto dla dróg powiatowych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Brwinów. Za odśnieżanie tych dróg, w ramach spisanego porozumienia, odpowiada Burmistrz Miasta i Gminy Brwinów.

Drogi powiatowe podzielono na trzy kategorie, co do kolejności odśnieżania, ponieważ przy intensywnych i nagłych opadach natychmiastowe zapewnienie odśnieżenia wszystkich dróg jest nierealne.

Poszczególne kolejności odśnieżania różnią się od siebie czasem, po jakim przywrócona zostanie przejezdność dróg – i tak

dla dróg pierwszej kolejności (I standard) taka przejezdność musi być przywrócona po 2 godzinach od momentu wystąpienia zjawiska,

dla drugiej kolejności (II standard) po 3 godzinach,

dla trzeciej kolejności (III standard) po 8 godzinach

Na załączonych mapach prezentujemy drogi o różnych standardach odśnieżania, które są zaznaczone różnymi kolorami. Bardzo prosimy zapoznania się z ich treścią.

Mapa – Zadanie nr I
Mapa – Zadanie nr II oraz III
Mapa – Zadanie nr III

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst