Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XI SESJA RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

Samorząd

W dniu 29 listopada 2011 r. o godz. 16.30 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro) odbędzie się XI Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego.

Proponowany porządek obrad XI Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

Otwarcie XI Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
Informacja Nr 9/2011 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 7 października do 9 listopada 2011 roku. /BR-136/11/
Informacja na temat realizacji zadań inwestycyjnych. /BR-137/11/
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Nr IV/23/11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 stycznia 2011 r. /BR-138/11/
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego Nr V/35/11 z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2016. /BR-139/11/
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIX/338/10 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. /BR-140/11/
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do Uchwały Nr XI/100/07 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie nieoprocentowanej długoterminowej pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie przy ul. Armii Krajowej 2/4, którego organem założycielskim jest Powiat Pruszkowski. /BR-141/11/
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VIII/77/11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 21 czerwca 2011 r. zmieniającą uchwałę Nr V/38/11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej z uwzględnieniem środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 r. /BR-142/11/
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do uchwały Nr XLII/372/10 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego. /BR-143/11/
Podjęcie uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego. /BR-144/11/
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej. /BR-145/11/
Interpelacje i zapytania radnych.
Wnioski i oświadczenia radnych.
Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu Pruszkowskiego
Urszula Wojciechowska

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst