Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Budowanie partnerstwa na rzecz wsparcia osób i rodzin dotkniętych autyzmem z terenu Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

Z inicjatywy Elżbiety Smolińskiej Starosty Pruszkowskiego w dniu 8 listopada odbyła się konferencja pt. „Wyjść z cienia i izolacji – działania Powiatu Pruszkowskiego w zakresie budowania partnerstwa na rzecz wsparcia osób i rodzin dotkniętych autyzmem”. Honorowym patronatem konferencję objęła Anna Komorowska Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a patronat merytoryczny pełniła Fundacja Synapsis.

Głównym celem konferencji było nagłośnienie i przybliżenie problemów osób chorych na autyzm i ich najbliższych oraz zainicjowanie budowania partnerstwa w zakresie tworzenia systemu wsparcia dla osób dotkniętych tą chorobą, na terenie całego Mazowsza, a w szczególności Powiatu Pruszkowskiego. Konferencja miała charakter szkoleniowy. Była okazją do zetknięcia się z wybitnymi specjalistami w dziedzinie terapii i opieki nad dziećmi i dorosłymi z autyzmem. Przybliżyła licznie zgromadzonym uczestnikom problem zarówno od strony terapeutów jak i rodziców. Można było poznać codzienny sposób funkcjonowania chorego. W problematykę z zakresu medycznych aspektów diagnozowania i rozpoznawania zaburzeń ze spektrum autyzmu, uczestników konferencji, wprowadził prof. Michał Wroniszewski Prezes Fundacji Synapsis, prywatnie ojciec dziecka chorego na autyzm. Profesor tłumaczył, że obecnie stosowane metody terapii, dają szansę na znaczną poprawę funkcjonowania chorego dziecka. W tym celu niezbędna jest jak najwcześniej postawiona diagnoza – odpowiednie narzędzia diagnostyczne, a także kompleksowa wiedza na temat tego schorzenia. Wczesna diagnoza jest niezbędna do zahamowania rozwoju autyzmu oraz opracowania odpowiedniej, indywidualnej terapii, po której coraz częściej osiąga się, jeśli nie pełen, to przynajmniej znaczny sukces..

Prezes Fundacji Michał Wroniszewski, był mile zaskoczony ideą władz Powiatu Pruszkowskiego, które podjęły się tak trudnego zadania, jakim jest, budowanie partnerstwa na rzecz wsparcia osób z autyzmem. Wieloletnie doświadczenia Fundacji, o których podczas Konferencji mówiła Pani Agnieszka Rymsza kierownik Zespołu ds. Rzecznictwa Fundacji SYNAPSIS, wskazuje na trudne zadania stojące przed Powiatem Pruszkowskim.

Dzięki życzliwości i wsparciu Pani Teresy Hernik Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych temat dotyczący „Systemu orzekania o niepełnosprawności w stosunku do osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” omówiła Pani Marzena Tazbir – Kowalczyk – Pracownik Biura.
Szczególnie poruszające były wystąpienia rodziców dzieci dotkniętych autyzmem, skupiających się w Fundacji Toto Animo, którzy dzieląc się własnymi przeżyciami i problemami, związanymi z wychowywaniem autystycznego dziecka, zaapelowali o włączenie się i wspólne budowania partnerstwa w zakresie tworzenia systemu wsparcia dla osób dotkniętych autyzmem.

W posumowaniu konferencji Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski powiedziała „Tylko razem możemy więcej”. Podkreśliła, że takie spotkania są bardzo potrzebne. Prowadzenie szerokiej edukacji i propagowania wiedzy o autyzmie nie tylko wśród lekarzy, ale także wśród specjalistów z różnych dziedzin oraz rozmaitych środowisk, jest bardzo istotne.

Konferencję uświetnił koncert Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „MAZOWSZE”.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst