Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Powiat Pruszkowski pierwszy na Mazowszu

Samorząd

Od 10 października Powiat Pruszkowski, jako pierwszy w województwie mazowieckim, posiada kompletną, jednolicie prowadzoną i w pełni zinformatyzowaną numerację adresową, prowadzoną w systemie iMPA (Internetowy Manager Punktów Adresowych).

System ten wprowadziły wszystkie gminy i miasta w Powiecie Pruszkowskim, a portal powiatowy integruje bazy gminne z danymi o adresach i ulicach w całość. Dzięki temu w prosty sposób można zlokalizować, po numerze adresowym nieruchomość na tle powiatowych danych przestrzennych tj. danych ewidencji gruntów i budynków, ortofotomapy (zdjęć lotniczych powierzchni ziemi). Dodatkowym atutem wdrożenia tego systemu jest stała aktualność bazy numerów adresowych tzn. zmiana lub nadanie nowego adresu przez Gminy zostaną automatycznie umieszczone na naszej mapie. Informacja o nadaniu numeru przesyłana jest drogą elektroniczną do innych instytucji, które korzystają z bazy np. Główny Urząd Statystyczny, Wydział Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.

Udostępnianie danych przestrzennych drogą internetową poprzez portal powiatowy może być wykorzystywane w wielu dziedzinach życia. Aktualne adresy i ich przestrzenna identyfikacja może być wykorzystywana przez służby publiczne takie jak policja, straż pożarna bądź pogotowie ratunkowe. Portal również będzie pomocny dla każdego mieszkańca powiatu, który chce odnaleźć nieruchomość znając jej adres. Portal powiatowy i informacje, jakie zawiera mogą, być pomocne między innymi w pracach planistycznych oraz w poszukiwaniu terenów pod inwestycje.

Aby skorzystać z możliwości portalu powiatowego wystarczy wejść na stronę www.powiat.pruszkow.pl i wybrać zakładkę z napisem mapa powiatu lub bezpośrednio www.pruszkowski.e-mapa.net.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst