Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Nagrody i podziękowania nie tylko dla młodzieży

Samorząd

X sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego miała szczególnie uroczysty przebieg. Podczas sesji uhonorowano najlepszych uczniów i absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat Pruszkowski. Okazji do podziękowań i gratulacji było jednak znacznie więcej.

Na początku X sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego, która odbyła się 25 października 2011 r., Młodszy Inspektor Waldemar Perdion Komendant Powiatowy Policji w Pruszkowie, wręczył Elżbiecie Smolińskiej Staroście Pruszkowskiemu Złoty Medal za Zasługi dla Policji, przyznany przez Jerzego Millera Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jubileusz liceum im. Tomasza Zana
Okazją do podziękowań dla Zarządu i Rady Powiatu były niedawne obchody 90-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana. Małgorzata Kucharska Dyrektor Liceum podziękowała Staroście Elżbiecie Smolińskiej za objęcie jubileuszu honorowym patronatem.
– Chcieliśmy złożyć na Pani ręce serdeczne podziękowania dla całego Zarządu Powiatu Pruszkowskiego za pomoc, wsparcie i obecność – mówiła Dyrektor Małgorzata Kucharska wręczając Staroście pamiątkowy medal, wybity z okazji jubileuszu szkoły. Także uczniowie liceum wręczyli medale wszystkim Radnym i Czlonkom Zarządu Powiatu.
– Chcę was zapewnić, że wszelkie działania Zarządu Powiatu i Rady Powiatu są dla tej szkoły bardzo przychylne. Mam nadzieję, że te zamiary, które zaplanowaliśmy wobec waszej szkoły, zostaną zrealizowane, oczywiście przy współpracy z całym środowiskiem zanowskim – powiedziała Starosta Elżbieta Smolińska, zwracając się do obecnych na sali uczniów, nauczycieli i absolwentów
LO im. Zana.

Gratulacje dla poseł Barbary Czaplickiej
Rozstrzygnięcie wyborów parlamentarnych z 9 października stało się również okazją do gratulacji i podziękowań dla Poseł Barbary Czaplickiej, która będzie reprezentować Powiat Pruszkowski także w tej kadencji Sejmu.
– Gratuluję wspaniałego wyniku wyborczego. Cieszymy się, że ponownie jest Pani w Sejmie,że nasza społeczność powiatowa będzie miała tam swojego reprezentanta. Jesteśmy pewni, że będzie robiła to Pani bardzo dobrze, całym sercem, tak jak wykonywała Pani swój mandat Radnej Powiatu – mówiła Starosta Elżbieta Smolińska.
Barbara Czaplicka podziękowała wszystkim wyborcom, którzy oddali na nią swój głos. – Będę całym sercem, całą sobą starała się zawsze przychodzić naszemu powiatowi z pomocą – zapewniła.

Euro-Powiat Pruszkowski
Urszula Wojciechowska Przewodnicząca Rady Powiatu Pruszkowskiego poinformowała o nagrodzie przyznanej Powiatowi Pruszkowskiemu przez kapitułę konkursu Euro-Partner. Nasz powiat otrzymał statuetkę i certyfikat najlepszego powiatu województwa mazowieckiego, zwyciężając w plebiscycie Euro-Partner. Certyfikat przyznano na podstawie oceny dotychczasowych osiągnięć samorządu powiatowego. W uzasadnieniu dla tego wyróżnienia podkreślono wszelkie działania zrealizowane na polu inwestycyjnym w 2010 r., które obejmowały wiele obszarów, m.in. inwestycje drogowe, bezpieczeństwo, służbę zdrowia, kulturę, politykę społeczną. Nagroda ta jest wyrazem uznania za wdrożenie i realizowanie działań, w których w centrum jest człowiek i jego potrzeby.

Stypendia i nagrody dla uczniów
Starosta Elżbieta Smolińska wręczyła nagrody najlepszym maturzystom w roku szkolnym 2010/2011 ze szkół prowadzonych przez Powiat Pruszkowski. Otrzymało je troje uczniów, którzy osiągnęli najlepszy wynik na maturze: Amanda Siwek z LO im. Tadeu-
sza Kościuszki w Pruszkowie (wynik – 93,8 proc.), Anita Popis z LO w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Pruszkowie (93 proc.) oraz Bartosz Soboński z LO im. Tomasza Zana (91 proc.).
Wręczono również przyznawane przez Starostę Pruszkowskiego stypendia za osiągnięcia naukowe i sportowe. 12 najlepszych uczniów gimnazjów i liceów otrzymało stypendia naukowe, a siedmiu – sportowe.
Uhonorowano także całą drużynę koszykówki chłopców z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Zespół ten w czerwcu zdobył mistrzostwo Polski na VIII Ogólnopolskiej Licealiadzie w Koszykówce Chłopców w Gorlicach. Starosta Elżbieta Smolińska, przypominając drogę drużyny do tego tytułu, podkreśliła szczególną rolę duetu trenerskiego: Bartłomieja Przelazłego i Wojciecha Rogowskiego. – Sukcesy tej drużyny świadczą o tym, że jesteście po prostu świetnymi fachowcami i trenerami oraz na pewno wspaniałymi pedagogami – mówiła. – Bardzo serdecznie gratuluję. To fantastyczny wynik i ogromny sukces naszej szkoły. Jesteśmy z Was naprawdę dumni – dodała.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst