Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

"Projekt warunków korzystania z wód regionów wodnych"

Samorząd

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019,
z późn. zm.), w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia projektu warunków korzystania z wód regionów wodnych znajdujących się na obszarze RZGW w Warszawie – region wodny Środkowej Wisły, położony w granicach administracyjnych Województwa Mazowieckiego.

Dyrektor RZGW w Warszawie informuje o możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków w formie pisemnej w terminie od: 17 października 2011r. do dnia 18 listopada 2011 r. na adres:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie,
ul. Zarzecze 13B,
03-194 Warszawa,
osobiście w siedzibach wymienionych w obwieszczeniu lub na adres e-mail: warunki@warszawa.rzgw.gov.pl.

Materiały do pobrania:

Obwieszczenie Dyrektora RZGW
Formularz składania wniosków
Mapa Powiatu Pruszkowskiego z obszarem działania

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst