Zaproszenie dla Mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego na odsłonięcie pomnika

Samorząd

Odsłonięcie pomnika poświęconego Policjantom pełniącym służbę na terenie Powiatu Pruszkowskiego, pomordowanym przez NKWD w Katyniu w 1940 roku.

W kościele pod wezwaniem św. Kazimierza w Pruszkowie w dniu 23 lipca 2010 roku o godzinie 13.00, Jego Ekscelencja Biskup Piotr Jarecki odprawi Mszę Świętą w intencji Ojczyzny. O godzinie 14.15 przy Komedzie Powiatowej Policji w Pruszkowie nastąpi poświęcenie pomnika ufundowanego przez Powiat Pruszkowski. W uroczystościach udział wezmą również rodziny pomordowanych policjantów. Wydarzenie zostanie połączone z obchodami Święta Policji. Weźmie w nim udział Orkiestra Reprezentacyjna Policji oraz Kompania Reprezentacyjna Policji.

Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski oraz podinsp. Waldemar Perdion Komendant Powiatowy Policji w Pruszkowie, serdecznie zapraszają Mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego do udziału w uroczystości.