Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

X SESJA RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

Samorząd

W dniu 25 października 2011 r. o godz. 16.30 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro). odbędzie się X Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Proponowany porządek obrad X Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

1. Otwarcie X Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Pruszkowskiego w roku szkolnym 2010/2011.
/BR- 117/10/
6. Wręczenie nagród dla najlepszych maturzystów roku szkolnego 2010/2011 ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski.
7. Wręczenie naukowych i sportowych stypendiów Starosty Pruszkowskiego.
8. Uhonorowanie zwycięskiej drużyny koszykarzy VIII Ogólnopolskiej Licealiady w koszykówce chłopców 2011.
9. Informacja Nr 8/2011 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 19 sierpnia do 6 października 2011 roku. /BR-118/11/
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Nr IV/23/11 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 18 stycznia 2011 r. /BR-119/11/
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego Nr V/35/11
z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2016.
/BR-120/11/
12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności
o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej. /BR-121/11/
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości na rzecz Powiatu Pruszkowskiego. /BR-122/11/
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie w drodze darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Pruszkowskiego. /BR-123/11/
15. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej z siedzibą w Piastowie, ul. Karola Namysłowskiego 11 /BR-124/11/
16. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji szkół: Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Ochrony Środowiska i Technikum Budowlanego z siedzibą w Pruszkowie, ul. Promyka 24/26. /BR-125/11/
17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie. /BR-126/11/
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego. /BR-127/11/
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Edukacji, Promocji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Pruszkowskiego. /BR-128/11/
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych. /BR-129/11/
21. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej./BR-130/11/
22. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej. /BR-131/11/
23. Informacja na temat przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi.
24. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych składanych Przewodniczącemu Rady Powiatu.
25. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych składanych Staroście Pruszkowskiemu.
26. Interpelacje i zapytania radnych.
27. Wnioski i oświadczenia radnych.
28. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
29. Zamknięcie obrad.

Urszula Wojciechowska
Przewodnicząca Rady Powiatu Pruszkowskiego

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst