Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Październik miesiącem edukacji w Powiecie Pruszkowskim

Samorząd

Październik w Powiecie Pruszkowskim jest miesiącem poświęconym przede wszystkim sprawom edukacji. Wiele szkół z terenu naszego powiatu obchodzi w tym roku swoje „okrągłe” jubileusze.

Jubileusz „Zana”

Cały cykl uroczystości rozpoczęły obchody związane z 90– leciem powstania Gimnazjum i Liceum im. Tomasza Zana w Pruszkowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Pruszkowski. Impreza zgromadziła dużą rzeszę uczniów, absolwentów oraz sympatyków „Zana”. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Powiatu Pruszkowskiego – Agnieszka Kuźmińska Wicestarosta Pruszkowski, Hanna Kuran Członek Zarządu Powiatu oraz Urszula Wojciechowska Przewodnicząca Rady Powiatu i wielu innych znamienitych gości. Przy tablicach upamiętniających osoby zasłużone dla Szkoły zostały złożone kwiaty. Program artystyczny przygotowała młodzież z klasy 2b pod kierunkiem Gerarda Położyńskiego i Michała Śniadowskiego.

W skład dwudniowych obchodów weszło także jubileuszowe spotkanie z okazji 25-lecia Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół tego najstarszego liceum w Pruszkowie. Przez wszystkie lata istnienia szkoła zmieniała się, dostosowując swoje profile kształcenia i wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom młodych ludzi.

Galeria zdjęć

60 – lecie „Kościucha”

W czwartek 13 października odbyły się uroczystości związane z 60 – leciem Liceum im. T. Kościuszki w Pruszkowie. Było uroczyście, podniośle i wspomnieniowo. Program artystyczny przygotowany przez grono pedagogiczne wspólnie z uczniami, zaskakiwał pomysłowością i rozmachem. Bardzo ciekawa była aranżacja scenografii, została ona stworzona z „żywych figur”, przebranych w stroje historyczne, między innymi z epoki swojego patrona Tadeusza Kościuszki. W obchodach wzięli udział uczniowie, absolwenci, przedstawiciel Mazowieckiego Kuratora Oświaty, władze Powiatu Pruszkowskiego oraz miasta Pruszkowa.

Niestety w uroczystościach nie mogła wziąć udziału Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski- absolwentka „Kościucha”. W jej imieniu list do zebranych gości przeczytała Agnieszka Kuźmińska Wicestarosta. W liście tym Starosta nawiązała do swojego bardzo osobistego stosunku do tej szkoły – „W moim sercu „Kościuch” ma specjalne miejsce. Jest ono ściśle związane z moją młodością, tu poznałam wielu swoich przyjaciół. Z wieloma z nich do dzisiaj utrzymuję kontakty. Nie potrafię myśleć i mówić o „Kościuchu” bez szacunku i wzruszenia.”

Uczniowie przygotowali wiele atrakcji na ten dzień. Nie zbrakło m.in. konkursu na najlepszy strój historyczny. Sale szkolne zamienione zostały w sale wystawowe, w których można było obejrzeć wiele ciekawych rzeczy m.in. zbiory kolekcjonowane przez uczniów, poczytać prasę z lat 60 tych ubiegłego stulecia.
Szkoła była otwarta do późnych godzin wieczornych. Przez jej gmach przewinęło się wielu mieszkańców powiatu, w tym gimnazjaliści, którzy obecnie zastanawiają się nad wyborem nowej szkoły. Na tę okazję przygotowano także jubileuszowe wydanie gazety szkolnej.

Galeria zdjęć

Dzień Edukacji Narodowej w Powiecie Pruszkowskim
Tego samego dnia, w Młodzieżowym Domu Kultury w Pruszkowie, odbyły się uroczystości Dnia Edukacji Narodowej, który jest świętem wszystkich pracowników oświaty. Dla władz Powiatu Pruszkowskiego był on okazją do podkreślenia ważnej roli nauczycieli w zapewnieniu najwyższej jakości edukacji na wszystkich poziomach oraz kształtowaniu postaw i umysłów młodego pokolenia. Udział w imprezie wzięli Agnieszka Kuźmińska Wicestarosta Pruszkowski, Członkowie Zarządu Powiatu Hanna Kuran i Lech Kulesza, Przewodnicząca Rady Powiatu Urszula Wojciechowska, Radni Powiatu Pruszkowskiego, nauczyciele ponadgimnazjalnych szkół publicznych i niepublicznych oraz uczniowie.

Święto to stało się także okazją do złożenia gratulacji oraz życzeń gronom pedagogicznym wszystkich placówek oświatowych z terenu Powiatu Pruszkowskiego. Dziękując nauczycielom za pracę, Hanna Kuran podkreśliła szczególną rolę, jaką w obecnych czasach spełniają nauczyciele, życząc im wiele cierpliwości i zrozumienia dla uczniów oraz nieprzemijającej satysfakcji z wykonywanej pracy.
Jak co roku, z tej okazji, wręczono nagrody dla dyrektorów i nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski.
Podczas uroczystości przedstawiciele powiatu przyjęli ślubowanie od nowo mianowanych nauczycieli. Uroczystość uświetnił występ przedszkolaków – wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury oraz zespołu wokalnego „Kumy”, śpiewającego ludowe pieśni i piosenki z różnych regionów Polski.

Galeria zdjęć

Powiat Pruszkowski inwestuje w oświatę

Dzień Edukacji to także dzień podsumowań. Rok 2011 jest rokiem, w którym realizowane były przedsięwzięcia korzystnie wpływające na poprawę warunków, w jakich uczy się i trenuje młodzież na terenie Powiatu Pruszkowskiego. Wyremontowano halę Międzyszkolnego Ośrodka Sportu przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie. Położono tam nowy parkiet, zakupiono nowoczesne, składane trybuny oraz rozsuwaną kotarę. Cały teren wokół hali i sąsiedniego budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, został oświetlony nowymi latarniami. W starym budynku ZSTiO przeprowadzono prace termomodernizacyjne. Został ocieplony cały budynek, ściany zewnętrzne i fundamentowe, a także stropodach. Wymieniono również okna oraz instalacje odgromowe.
Ocieplono, także budynek Zespołu Szkół Nr 1 przy ulicy Promyka w Pruszkowie. Wymieniono wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania oraz okna. Obie te inwestycje wpłyną na zmniejszenie kosztów utrzymania budynków szkół, a także przyczynią się do polepszenia warunków, w jakich uczy się uczęszczająca do nich młodzież.

Istotną inwestycją Powiatu z punktu widzenia bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły, było wybudowanie i uruchomienie sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych w pobliżu szkół. Sygnalizacje powstały między innymi na ul. Promyka i ul. Plantowej w Pruszkowie, ul. Piłsudskiego i ul. Wilsona w Brwinowie, ul. M. Dąbrowskiej w Komorowie oraz ul. Długiej w Ładach.

Na dzień dzisiejszy inwestycje w oświatę Powiatu Pruszkowskiego w 2011 roku wyniosły ponad 2 mln 600 tys.
Jeszcze w tym roku planowana jest wymiana niesprawnej sieci wodno-kanalizacyjnej zasilającej budynek Zespołu Szkół im. St. Staszica w Pruszkowie oraz wykonanie ciągów pieszo-jezdnych na terenie Szkoły. Zarząd Powiatu zamierza również zlecić projekt termomodernizacji i osuszenia budynku Zespołu Szkół im. F. Nansena w Piastowie.

W październiku na terenie Powiatu Pruszkowskiego odbyło się także 75 – lecie Zespołu Szkół nr 2 w Brwinowie, 50 – lecie szkoły Podstawowej w Nowej Wsi oraz inauguracja roku Akademickiego Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst