Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Seminarium informacyjno-rekrutacyjne

Samorząd

Seminarium informacyjno-rekrutacyjne w ramach projektu „Budujemy współpracę na Mazowszu – od organizacji do federacji” 27 października, godz. 10.00-16.00, Starostwo Powiatowe (ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków)

Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA zaprasza na seminarium informacyjno-rekrutacyjne w ramach projektu „Budujemy współpracę na Mazowszu – od organizacji do federacji”.

Federacja MAZOWIA od ponad 10 lat zrzesza organizacje pozarządowe z terenu Mazowsza. Celem aktualnie realizowanego projektu jest tworzenie platform współpracy i dialogu w ramach trzeciego sektora, a także między organizacjami i samorządem terytorialnym.

W ramach dwuletniego projektu planujemy zainicjowanie i koordynację prac pięciu grup skupiających organizacje pozarządowe działające na terenie pięciu powiatów. Jednym
z miejsc, w których chcielibyśmy współpracować z organizacjami jest powiat pruszkowski. Zależy nam na tym, aby przedstawiciele organizacji przy wsparciu Federacji MAZOWIA:

– nawiązali oraz pogłębili dialog i współpracę z innymi, którzy działają na rzecz lokalnej społeczności, w tym z jednostkami samorządu terytorialnego;

– podjęli próbę stworzenia grupy, która będzie przestrzenią do wymiany doświadczeń i wypracowywania wspólnych stanowisk;

– przy wsparciu ekspertów opracowali dokumenty programowe;

– podnieśli swoje kompetencje i pogłębili wiedzę o rozwiązaniach stosowanych w trzecim sektorze.

Udział w pracach grup branżowych jest dobrowolny i bezpłatny, a członkostwo w Federacji nie jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do udziału w projekcie.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o zgłoszenia do 24 października br. przez przesłanie formularza zamieszczonego na stronie internetowej www.mazowia.org.pl,
gdzie znajdą Państwo również więcej informacji o projekcie lub kontaktując się z Pauliną Sobieszuk pod nr tel. (22) 652 22 66 lub e-mailem p.sobieszuk@mazowia.org.pl.

PROGRAM SEMINARIUM:

10.00 – 10.30 Wstęp (wprowadzenie, prezentacja uczestników)

10.30 – 10.45 Prezentacja Federacji MAZOWIA

10.45 – 11.45 Magdalena Krajewska, wiceprezeska Zarządu Federacji MAZOWIA oraz prezeska Banku Żywności SOS w Warszawie – organizacji członkowskiej Federacji, opowie o idei i praktyce federalizacji

PRZERWA KAWOWA

11.45 – 12.00 Budujemy współpracę na Mazowszu – od organizacji do federacji – założenia projektu

12.00 – 12.15 Pruszkowska grupa branżowa: cele i tematyka – warsztat

PRZERWA KAWOWA

12.15 – 13.15 Jak robią to inni? Doświadczenia współpracy z biznesem w Wielkiej

13.15 – 13.30 Brytanii i ich przełożenie na polski grunt (Olga Wojciechowska, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego)

13.30 – 15.30 Podsumowanie

15.30 – 15.40 Obiad

Zapraszamy!

Formularz
(format .jpg)

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst