Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Powiat Pruszkowski laureatem plebiscytu Euro-Partner

Samorząd

Powiat Pruszkowski laureatem plebiscytu Euro-Partner
16 września 2011 r. o godz. 18.00 w Studium Koncertowym im. Agnieszki Osieckiej Polskiego Radia w Warszawie przedstawiciele samorządów województwa mazowieckiego odebrali nagrody Plebiscytu Euro-Gmina, Euro-Powiat.

Organizatorem konkursu była Fundacja Gospodarcza Euro-Partner, a honorowy patronat nad wydarzeniem przyjęli między innymi Minister Gospodarki Wicepremier Waldemar Pawlak i Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

Członkowie Kapituły, do której zaproszeni zostali ekonomiści, pracownicy naukowi, eksperci, przedstawiciele mediów patronackich, oceniali osiągnięcia poszczególnych powiatów i gmin w takich dziedzinach jak: agroturystyka, bezpieczeństwo, edukacja, ekologia, gospodarka, kultura, przedsiębiorczość, rolnictwo, sport i turystyka.

W każdej z kategorii przyznane zostały wyróżnienia.
Utytułowano również Wójta, Burmistrza, Prezydenta i Starostę Roku, a także Gminę, Miasto i Powiat Roku za całokształt działań zrealizowanych w 2011 roku, które miały znaczący wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców z poszczególnych terenów.

W ostatniej z wymienionych kategorii Powiat Pruszkowski został nagrodzony statuetką oraz certyfikatem dla najlepszego Powiatu Unii Europejskiej. Certyfikat przyznano na podstawie oceny dotychczasowych osiągnięć samorządu Powiatu. W uzasadnieniu dla tak zaszczytnego wyróżnienia Członkowie Kapituły podkreślili działania zrealizowane na polu inwestycyjnym w 2010 r., które obejmowały wiele obszarów takich jak: inwestycje drogowe, bezpieczeństwo, służba zdrowia, kultura i polityka społeczna.

Z roku na rok miasta, gminy i firmy coraz bardziej zbliżają się do swoich europejskich odpowiedników pod względem rozwoju infrastruktury i przedsiębiorczości, poprawy komfortu codziennego życia mieszkańców oraz aktywności władz lokalnych.

Nagroda ta jest wyrazem uznania za wdrożenie i sfinalizowanie działań w których centrum jest człowiek i jego potrzeby.

Niniejsza nagroda upoważnia władze samorządowe Powiatu Pruszkowskiego do używania znaku i nazwy na tablicach informacyjnych, materiałach promocyjno-reklamowych oraz pieczęciach urzędowych Powiatu.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst