Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Inauguracyjna Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

W czwartek 2 grudnia obradowali po raz pierwszy radni IV kadencji Rady Powiatu Pruszkowskiego. Po akcie zaprzysiężenia, radni dokonali wyboru Przewodniczącego Rady. Przewodniczącą Rady Powiatu Pruszkowskiego wybrano Urszulę Wojciechowską, Funkcje wiceprzewodniczących radni powierzyli Marii Cybulskiej, wiceprzewodniczącej rady poprzedniej kadencji oraz Zbigniewowi Makowskiemu, byłemu przewodniczącemu Komisji Budżetu i Finansów.

Starostą Pruszkowskim na kolejną kadencję wybrana została Elżbieta Smolińska, która w tajnym głosowaniu imiennym uzyskała wynik: 16 głosów za, 10 przeciwnych. Jej kontrkandydat do objęcia stanowiska starosty, Zdzisław Sipiera, uzyskał wynik: 10 głosów za, 7 przeciw, 9-ciu radnych wstrzymało się od głosu.

Funkcję Wicestarosty pełnić będzie Agnieszka Kuźmińska. Etatowym członkiem Zarządu Powiatu Pruszkowskiego została Hanna Kuran, która pełniła tę funkcje w poprzedniej kadencji. Na dwóch pozostałych członków Zarządu Powiatu Pruszkowskiego, radni wybrali Edwarda Walczaka i Lecha Kuleszę.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst