Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Starosta Pruszkowski nagradza nauczycieli

Samorząd

Życzę Wam, aby ci uczniowie, którzy wychodzą spod waszej opieki, byli wspaniałymi ludźmi. Życzę Wam, abyście byli takimi nauczycielami, których pamięta się przez całe życie – mówiła Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

W uroczystościach, które odbyły się 13 października br. w Liceum Ogólnokształcącym im. Tomasza Zana w Pruszkowie, oprócz Elżbiety Smolińskiej Starosty Pruszkowskiego, udział wzięli Tomasz Osiński Przewodniczący Rady Powiatu, Hanna Kuran Członek Zarządu Powiatu, Radni Powiatu Pruszkowskiego oraz nauczyciele ponadgimnazjalnych szkół publicznych i niepublicznych.

Dziękując nauczycielom za pracę, Elżbieta Smolińska podkreśliła szczególną rolę, jaką w obecnych czasach spełniają nauczyciele. Współczesna młodzież oczekuje od nauczyciela i wychowawcy przede wszystkim dużej wiedzy, partnerstwa i zrozumienia. Na tych cechach buduje się autorytet, który jest niezbędny w wychowaniu młodych pokoleń. Znając Państwa już osiem lat, wiem, że takimi właśnie nauczycielami jesteście. Zawód, który wykonujecie, nie jest dla Was sposobem na zarabianie pieniędzy, ale jest swojego rodzaju misją – mówiła Elżbieta Smolińska.

Dzień Edukacji Narodowej stał się także okazją do złożenia gratulacji oraz życzeń gronom pedagogicznym wszystkich placówek oświatowych z terenu Powiatu Pruszkowskiego. Elżbieta Smolińska, Hanna Kuran i Tomasz Osiński wręczyli dyrektorom listy gratulacyjne oraz drobne upominki w postaci książek.

Jak co roku, z tej okazji, Starosta wyróżniła nagrodami dyrektorów i nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski.

Podczas uroczystości Elżbieta Smolińska i Hanna Kuran, przyjęły ślubowanie od nowomianowanych nauczycieli.

W imieniu nauczycieli podziękowania za wyróżnienia złożył Leszek Skrzypczak Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Pruszkowie. Podkreślił udział i zaangażowanie samorządu Powiatu Pruszkowskiego w rozwój edukacji. W wielu regionach kraju, w ciągu ostatnich dwóch lat, wynagrodzenia nauczycieli nie były sprawą priorytetową. W Powiecie Pruszkowskim, mimo różnych trudności, nie tylko otrzymywaliśmy więcej, niż wychodziło z taryfikatorów, ale również otrzymywaliśmy dodatkowe środki na działania dydaktyczne. Realizuje się tu również wiele ważnych inwestycji oświatowych – powiedział.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst